Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 11 av 27 artikler om Konfliktløsning

Lese tid (240 ord/min): 2 minutter

Alle konflikter er en prosess som starter med uenighet om noe. Om uenigheten får utvikle seg til en konflikt er avhengig av hvordan uenigheten håndteres når den oppstår. Her gjelder følgende tommelfinger regel:

Jo tidligere man klarer å gripe inn i en potensiell konflikt, jo større er også sannsynligheten for at vi skal lykkes med å løse den.

Fem stadier i en konflikt

De fleste konflikter går igjennom følgende fem stadier:

 1. Latent konflikt – kalles også iboende konfliktbetingelser. Alle har interesser, holdninger og verdier som kan føre til konflikter når de møter andres. Dette er normalt og trenger ikke å resultere i en konflikt hvis uenigheten ikke får utvikle seg.
 2. Oppfattet konflikt – er en konflikt man oppfatter og erkjenner er der. Man kommer i en situasjon der man føler at man ønsker noe annet enn det motparten ønsker.
 3. Følt konflikt – vil si at man erkjenner at det foreligger en konflikt som skaper ulike følelser og reaksjoner.
 4. Åpenlys konflikt – konflikter er nå synlig for alle gjennom atferden som utvises.
 5. Konflikt etterspill – konflikten fører til noe og vil få et etterspill, avhengig av hva konflikten fører til. Disse konsekvensene kan være positive eller negative.

Disse fem stadiene kan organiseres i en pyramide som viser hvor mange uenigheter som utvikler seg til konflikter som vi må håndtere og løse gjennom å velge en konflikthåndteringsstrategi.

Pyramidens budskap er at det oppstår mange latente konflikter i vår hverdag, men de fleste utvikler seg ikke til en oppfattet og følt konflikt. Uenighetene stoppes normalt lenge før de får utviklet seg så langt.

Istedenfor å snakke om på hvilket konfliktstadium konflikten befinner seg på er det som regel mer fruktbart å benytte konflikttrappen for å beskrive hvor langt konflikten har blitt eskalert. En modell vi vil gå igjennom i neste artikkel.

Du leser nå artikkelserien: Konfliktløsning

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Varme og kalde konflikterKonflikttrappen >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Konflikt
 • Lovverket om konflikter
 • Konflikter på arbeidsplassen
 • Konfliktforebygging – den beste måten å unngå konflikter på
 • Konfliktårsaker – hvorfor oppstår konflikter på en arbeidsplass?
 • Konflikthåndtering
 • Konflikthåndtering system
 • Konfliktformer (konfliktens omfang og retning)
 • Konflikttyper (konfliktens årsak og innhold)
 • Varme og kalde konflikter
 • Konfliktstadier
 • Konflikttrappen
 • Konflikthåndteringsstrategier
 • Konfliktatferdstiler
 • Konfliktløsning
 • Gordon strategi for konfliktløsing
 • Destruktive forhold som vanskeliggjør konfliktløsning
 • Psykiske forsvarsmekanismer
 • Maskert herredømme
 • “Best practice” ved konfliktløsning
 • Mekling i konflikter og forhandlinger
 • Konfliktløsningsamtale
 • Universell metode for konfliktløsning
 • Forhandling og forhandlingsteknikk
 • LØFT – Løsningsfokusert tilnærming til konflikter
 • Aktiv lytting
 • Å gi og ta imot kritikk
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.