Domene og webhotell fra OnNet.no

Før vi kan sette oss noen klare mål og lage en strategi som forteller oss hvordan vi skal nå målet må starte med å skaffe oss en oversikt over situasjonen. Hvordan ser dagens virkelig ut? Hvor ligger dagens problemer og hvordan henger disse problemene sammen? Hvilke muligheter og trusler finnes? 

Holistisk situasjonsanalyse

For å svare på disse spørsmålene må vi starte den strategiske planleggingen med å gjennomføre en holistisk situasjonsanalyse som gir oss innsikt og forståelse av hvilke problemer, muligheter og trusler som finnes internt og eksternt. Her ønsker vi å finne ut:

  • hva har skapt problemstillingen?
  • hva påvirker den?
  • hvilke årsakssammenhenger eksisterer?
  • hvilke mulige løsninger eksisterer?
  • hvilke farer eksisterer og hva vil konsekvensene være hvis disse farene ikke unngås?
  • hvilke varige konkurransefortrinn har virksomheten og hva har skapt disse konkurransefortrinnene? Hvordan kan vi ta vare på disse konkurransefortrinnene?
  • hva er virksomhetens kritiske suksessfaktorer?

Situasjonsanalysens formål er å avdekke:

Beslutningssituasjonen vi står ovenfor og hvilke beslutningsalternativer (mulige beslutninger) som eksisterer

Hvor langt vi går i denne situasjonsanalysen er selvfølgelig avhengig av såvel beslutningssituasjonen som beslutningsalternativene. Vi viser her til vår artikkelserie om Situasjonsanalysen for mer konkret informasjon om hvordan du gjennomfører en situasjonsanalyse.

En bred strukturbelysning istedenfor punktbelysning

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.