Domene og webhotell fra OnNet.no

Tosidig marked

Det et finnes ingen allment akseptert og entydig definisjon av tosidige markeder. Rochet & Tirole (2004) forklarer et tosidig marked som:

“Situasjoner hvor en eller flere plattformer muliggjør interaksjoner mellom kundegrupper på ulike sider av markedet, og der man prøver å få de forskjellige sidene med på plattformen ved å kreve en passende kompensasjon fra hver part”.

Hvis en bedrift betjener to distinkt forskjellige kundegrupper som påvirker hverandres etterspørsel, vil den typisk operere i et tosidig marked. Eksempelvis betjener en avis både lesere og annonsører. Empiriske undersøkelser viser at lesernes betalingsvilje for avisen avhenger av annonsevolumet, samtidig som betalingsviljen for å annonsere avhenger av antall lesere. Avisene må ta hensyn til disse kryssvirkningene når de setter abonnements- og annonsepriser.

Det finnes mange kjente eksempler på tosidige markeder, deriblant kredittkort som forbinder forhandlere og kjøpere, operativsystem som forbinder utviklere og brukere, og nettmarkeder som forbinder kjøpere og selgere. Noen kjente aktører som opererer på tosidig markeder er Airbnb og Uber.

Flersidig marked

Et flersidig marked er i prinsippet det samme som et tosidig marked. Begrepet brukes for å beskrive markeder som betjener to eller flere sider av et marked, mens et tosidig marked kun består av tosider.

Plattform

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss