Norges rimeligste tilbyder!
.no domene = kr. 99/år
Webhotell/e-post = kr. 99/år

agenturer.no

Vrooms forventningteori er en motivasjonsteori som prøver å vise at alle menneskelige handlinger er rasjonelt motivert og basert på nøktern kalkulasjon. Forventningteorien sier at vi kontinuerlig vil vurderer mulige handlemåter når vi kommer i en valgsituasjon og velge den atferden (løsningen) som vi tror vil føre til den mest attraktive belønningen. Med attraktive belønninger menes de belønningene som medfører:

størst mulig gevinst og færrest mulig tap og skuffelser.

Forventningsteoriens grunnprinsipp kan illustreres slik:

Forventningsteorien

Forventningsteorien sier at vår motivasjon avgjøres av våre subjektive forventninger om hva vi kan forvente oss som belønning i fremtiden hvis vi foretar en bestemt handling. Vi forventer f.eks. at vi får en avtalt lønning hvis vi går på jobben i rett tid hver dag og gjøre jobben sjefen forventer. Jo større belønning vi forventer å få, jo mer motivert blir vi til å gjøre handlingen. Forventningteoriens budskap er dermed at vi kan styre folks motivasjon gjennom målrettet bruk av ulike belønningsystemer

Viktor Vroom (1964) sier at vi alltid vil velge den atferden som fører til den mest attraktive belønningen og at motivasjon er en funksjon av:

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg