Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 9 av 15 artikler om Forretningsmål og -strategi
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Miles og Snow (1978) studerte hvordan selskaper forandrer markedsstrategien eller segment for å identifisere sin generiske strategi. De kom fram til at det fantes tre suksessfulle generiske strategier (Prospector, Defender og Analyser) og en ikke så suksessfull (Reactor).

Prospector

Denne strategien karakteriseres som en innovatør som stadig er på jakt etter nye muligheter og markeder for å oppnå vekst. Strategien kjennetegnes ved at virksomheten ikke er redd for å ta en risiko for å møte nye trender på en eksperimentell måte. F,eks finne nye tilnæringer, enten det gjelder produkter eller teknologier. Fra markedsterminologien kaller vi slike bedrifter for trendsetter, og er en strategi som benyttes i dynamiske vekstmarkeder.

Defender

Denne strategien er det motsatte av prospector strategien. Målet er her å beskytte eksisterende marked for å oppnå en stabil vekst. Brukes av virksomheter i stabile markeder som fokuserer på smale men lønnsomme produktsegment, og prøver å opprettholde en dominerende posisjon i dette segmentet. En slik strategi innbærer en stadig forbedring av eksisterende aktiviteter, slik som produksjon, distribusjon som man samtidig bedrer produktkvaliteten.

Analyser

Denne strategien er en kombinasjon av prospector og defender. Strategien brukes i stabile og ustabile markeder. Strategien fokuserer på hvordan bedriften skal kunne ekspander men samtidig beholde eksisterende produkter og kunder. Ved å analysere nye markeder og kunder kan bedriften forsette å vokse.

Reactor

Bedrifter som gjenkjennes i denne strategien responderer ikke veldig bra på usikkerhet og forandringer i omgivelsene. Dette skyldes i hovedsak at slike bedrifter ikke klarer å koble strategien, struktur og prosesser sammen. Dette skyldes at bedriftens nåværende strategi ikke er levedyktig, fordi forutsetningene for strategien korresponderer ikke med omgivelsene.

Kilder:

 • http://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/140722/Ingebrigtsen_Jan.pdf

Denne artikkelen og resten av artikkelserien kan lastes ned som en e-bok1 ! Artikkelserien fortsetter under.

Tegn årsabonnement

Tegn et abonnement til Kr. 178/år og få ubegrenset tilgang til alle våre artikler og serier!

Bli medlem

Tegn et medlemskap til Kr. 198/år for å laste ned alle våre e-bøker i PDF-format i ett år.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Forretningsmål og -strategi

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << KonkurransefortrinnPorters generiske konkurrentstrategier >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Forretningsmål og forretningstrategi
 • Sammenhengen mellom mål – strategi – analyse
 • Forretningsmål
 • Resultatmål for selskaper
 • Resultatmål for selvstendige resultatenheter
 • SMART og HD Cord krav til et mål
 • Forretningstrategi
 • Konkurransefortrinn
 • Miles og Snows generiske forretningsstrategier
 • Porters generiske konkurrentstrategier
 • Strategiske retninger for den strategiske kjernen
 • Strategiske hovedhindringer
 • Hvordan velge rett forretningstrategi?
 • Lansering strategi
 • Implementeringstrategi