Domene og webhotell fra OnNet.no

Hva er benchmarking?

Benchmarking er i følge Andersen & Pettersen (1995, s.14):

”Benchmarking er prosessen med kontinuerlig å måle og sammenlikne sine forretningsprosesser mot tilsvarende prosesser i ledende organisasjoner for å få informasjon som kan hjelpe organisasjonen å finne og gjennomføre forbedringstiltak”

En lignende definisjon har Karlöf (1993, s.11):

”Benchmarking er en kontinuerlig og systematisk prosess for å sammenlikne vår egne effektivitet i form av produktivitet, kvalitet og arbeidsprosess med de bedriftene og organisasjonene vi identifiserer som de beste”.

Benchmark er med andre ord et fellesbetegnelse for alle avviksanalysemetoder som prøver å sammenligne egen ytelse med konkurrentenes eller andre referansepunkts ytelse. Det vi kartlegger og sammenligner er ytelse forskjellen mellom to eller flere prosesser.

Eksempler på benchmarking vi alle kjenner til er når et bilmagasin sammenligner to biler i samme bilkategori for å finne ut hvor lang tid de bruker fra 0-100 km/h eller hvor mye drivstoff de bruker per mil. Dette er to benchmark mål for hastighet og drivstoff forbruk.

Tre typer benchmarking

Det finnes mange ulike former for benchmarking. Karlöf (1993) sier at det finnes tre ulike typer benchmarking:

  1. Intern benchmarking; sammenligning innen egen virksomhet
  2. Ekstern benchmarking; sammenlikning med likeartet ekstern virksomhet
  3. Funksjonell benchmarking; sammenlikning mellom funksjoner eller prosesser i ulike bransjer

Hva er formålet med benchmarking?

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss