Domene og webhotell fra OnNet.no

Hva er benchmarking?

Benchmarking er prosessen med å kontinuerlig måle og sammenlikne effektiviteten til våre forretningsprosesser, produkter og tjenester med tilsvarende prosesser, produkter og tjenester i konkurrerende organisasjoner eller organisasjoner vi identifiserer oss med. Dette for å få informasjon som kan hjelpe organisasjonen å finne og gjennomføre forbedringstiltak. Vi ønsker her å sammenligne oss med “de beste” for å kunne lære av dem.

Benchmark er med andre ord et fellesbetegnelse for alle avviksanalysemetoder som prøver å sammenligne egen ytelse med konkurrentenes eller andre referansepunkts ytelse. Det vi  kartlegger og sammenligner er forskjellen i ytelse mellom to eller flere prosesser.

Eksempler på benchmarking vi alle kjenner til er når et bilmagasin sammenligner to biler i samme bilkategori for å finne ut hvor lang tid de bruker fra 0-100 km/h eller hvor mye drivstoff de bruker per mil. Dette er to benchmark mål for hastighet og drivstoff forbruk.

Benchmarking kan hjelpe organisasjoner med å forstå hvordan de står i forhold til konkurrentene og finne muligheter for å forbedre effektivitet, kvalitet og innovasjon. Det er også et verdifullt verktøy for å identifisere forbedringsområder.

Fordeler med benchmarking

  • Forbedret ytelse: Identifisering og implementering av beste praksis kan føre til betydelige forbedringer i effektivitet og kvalitet.
  • Innovasjon: Læring fra ledende organisasjoner kan inspirere til nye ideer og innovasjoner.
  • Konkurransefortrinn: Forståelse av konkurrentenes styrker og svakheter kan gi strategiske fordeler.
  • Kunnskapsdeling: Intern benchmarking kan fremme samarbeid og deling av kunnskap innen organisasjonen.

Fire typer benchmarking

Det finnes mange ulike former for benchmarking. Den vanligste inndelingen er å skille mellom: 

  1. Intern benchmarking; sammenligning av prosesser og prestasjoner innen egen organisasjon. Brukes ofte i store organisasjoner med flere avdelinger eller filialer for å identifisere og dele beste praksis.
  2. Ekstern benchmarking; sammenlikning med likeartet ekstern virksomhet. For eksempel største konkurrent, bransjelederen eller andre organisasjoner vi identifiserer oss med. Hjelper organisasjoner med å forstå hvordan de presterer i forhold til konkurrenter og identifisere muligheter for å overgå dem.
  3. Funksjonell benchmarking; sammenligning av spesifikke funksjoner eller prosesser med organisasjoner i andre bransjer som utmerker seg på disse områdene. For eksempel kan en produksjonsbedrift sammenligne sine logistikkprosesser med de i detaljhandelen.
  4. Generisk benchmarking; sammenligning av brede, generelle prosesser eller praksiser som er felles for mange organisasjoner, uavhengig av bransje. Fokuserer på grunnleggende operasjonelle prosesser som kan forbedres gjennom beste praksis fra ulike sektorer.

Hva er formålet med benchmarking?

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.