Kategori: Rammebetingelser

Forskningsperspektiver (Positivisme / hermeneutikk)

Forskningsperspektiver (Positivisme / hermeneutikk)

Denne artikkelen er del 21 av 22 artikler i om Filosofi & vitenskap

Denne artikkelen er del 6 av 16 artikler i om Forskningsprosessen

Denne artikkelen er del 5 av 33 artikler i om Kunnskap

Denne artikkelen er del 7 av 20 artikler i om Metode

Denne artikkelen er del 1 av 7 artikler i om Forskningsperspektiv

Dagens forskning paradigmer og forsknings praksis har sitt utgangspunkt i ett av følgende tre grunnleggende forskjellige forsknings perspektiv (måter å se virkeligheten på).

Les mer