Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:

http://

  
  
  

Transaksjonsledelse er ingen selvstendig ledelsesteori, men brukes ofte som en samlebetegnelse for de ledelsesteoriene som var vanlige å bruke før transformasjonsledelse slo igjennom som de toneangivende ledelseteoriene. 

Transaksjonsledelse må anses som motpolen til transformasjonsledelse, og kan også sammenlignes med X- og Y-teorien, hvor transaksjonsledelse kjennetegnes av X-teorien, mens transformasjonsteorien er en rendyrket Y-teori.

Viktige kjennetegn ved transaksjonsledelse er:

  • Individualiserer ikke medarbeideres behov
  • Fokuserer ikke på personlig utvikling hos ansatte
  • Utveksler ”ting” av verdi
  • Innflytelse ved at det er i ansattes egen interesse å gjøre  som de vil 

Sentrale faktorer innen transformasjonsledelse er:

  • Betinger belønning: Avtaler belønning etter innsats, lover belønning for høy ytelse og gir anerkjennelse for gode resultater.
  • Ledelse ved unntak (aktivt): Følger med og leter etter avvik fra regler og rutiner, og korrigerer avvik.
  • Ledelse ved unntak (passivt): Griper kun inn i situasjoner dersom regler ikke blir fulgt.
  • Laissez-faire: Unngår ansvar, unngår å ta avgjørelser. (*)

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg
Denne artikkelen er skrevet av Kjetil Sander. En entrepenør og forretningsutvikler med over 20 års entrepenørerfaring. Utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH. Jobber som daglig leder for OnNet AS, og er på hobbybasis ansvarlig redaktør for eStudie.no