Domene og webhotell fra OnNet.no

I denne artikkelserien lærer du hva innovasjon er, hvorfor innovasjon er viktig, hvilke ulike former for innovasjon som finnes, hva som skaper innovasjon og hvordan du skal gå frem for å lykkes med å denne kompliserte prosessen som kalles innovasjonsprosessen.

I en verden som endrer seg stadig raskere og hvor kundene blir stadig mer kravstore og differensierte kreves det kontinuerlige innovasjoner for å kunne holde følge med utviklingen og oppnå konkurransefortrinn. 

Hva er en innovasjon?

Begrepet innovasjon stammer fra det latinske ordet innovare, og betyr “å fornye” (Tidd og Bessant 2009).

Mange forbinder innovasjon med oppfinnelse av et nytt produkt. Selv om dette er riktig, er innovasjon noe langt mer enn oppfinnelser av nye produkter og tjenester. Ofte kan små enkle grep forbedre et produkt eller tjeneste slik at man oppnår en innovasjon i form av nye verdier for både sluttbruker og virksomheten.

Et eksempel på dette var lanseringen av nettbanken hvor man koblet sammen eksisterende ressurser som teknologi, bank og Internett til en ny løsning som radikalt endret hele bankvesenet. Selv om dette førte til at mange arbeidsplasser forsvant, oppsto det også mange nye arbeidsplasser i mange tilknyttede næringer. Innovasjon har slike sterke synergieffekter som en bieffekt.

En innovasjon er imidlertid ikke bare knyttet til å skape nye produkter og tjenester eller endre eksisterende produkter og tjenester. Begrepet omfatter alle former for nyskapning og endringer. F.eks. nye teknologier, ressurser, bruksområder, forretningsmodeller, produksjons- og distribusjonsmetoder, markedsføringskanaler o.l. nyvinninger.

Definisjon >> Innovasjon

Det finnes mange ulike definisjoner av begrepet innovasjon, litt avhengig av hva definisjonen skal brukes til. NSB bruker f.eks. følgende definisjon på innovasjon:

”Innovasjon er å jobbe systematisk med å identifisere, utvikle og implementere nye ideer som gir verdi for kundene og eierne”.

Min definisjon av innovasjon er:

“Innovasjon er nye kombinasjoner av nye eller eksisterende ressurser, teknologier og kunnskaper som er satt ut i praksis for å gi økt nytte for noen og skape økonomisk verdi”

Denne definisjonen er i tråd med Schumpeter (1926), faderen av moderne innovasjonsforskning, sitt syn på innovasjon. Han sa at innovasjon er “en ny ide som kombinerer gamle ideer eller systemer for å utfordre det etablerte systemet eller løsningsmetoden“. Schumpeter definerte innovasjon og entreprenørskap som det samme og sa at innovasjon var:

“å skape utvikling i næringslivet gjennom nye kombinasjoner”

Scumpeter (1934) mente dette kunne skje på fem måter:

  1. Introduksjon av et nytt produkt eller en ny kvalitet av et produkt
  2. Introduksjon av en ny produksjonsmåte
  3. Gå inn i et nytt marked
  4. Utnytting av en ny type råvare eller et halvfabrikat
  5. Ny organisering av en næring

Nye kombinasjoner var viktig for Schumpeter. Innovasjon er å ta kjente ting og kombinere dem på en ny måte, mente Schumpeter. Slike innovasjoner kan forekomme i alle fem områdene som er vist overfor, var Schumpeter sitt budskap.  Innovasjon kan derfor sees på som en ny måte å løse et kjent problem på.

For at det skal være snakk om en innovasjon må det den nye kombinasjonen av ressurser, teknologi og/eller kunnskap gi økt nytte for noen. F.eks. for kundene og brukerne av innovasjonen. Innovasjonen må også være satt ut i praksis for at den skal kunne kalles en innovasjon. Blir ideen eller konseptet aldri realisert p.g.a. manglende finansiering e.l. er dette ingen innovasjon. Kun ideer som når markedet, dvs. dem innovasjonen er laget for, er å betrakte som innovasjoner, eller som Schumpeter sa: “En innovasjon er en ny idé som er kommersialisert“. Innovasjonen finner altså sted først når ideen blir tatt i bruk. 

Det som kanskje  ikke går så tydelig frem av definisjonen er at innovasjonen ikke trenger å være ny for hele verden, men den må være ny for dem som lanserer dem. En indisk restaurant som plutselig setter italiensk pizza på menyen har en innovasjon, selv om italiensk pizza i seg selv ikke er noen innovasjon. De kan kjøpes i alle italienske restauranter. 

Idé og innovasjon

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.