Domene og webhotell fra OnNet.no

Definisjon av økonomi

Økonomi er læren om:

«Å utnytte de tilgjengelige ressurser på best mulig måte for å tilfredsstille menneskelige behov»

For at denne definisjonen av økonomi skal gi noen mening, må følgende nøkkelbegreper i definisjonen defineres:

  • Hva menes med «tilgjengelige ressurser?
  • Hva er «menneskelige behov»?

Tilgjengelige ressurser

Når vi innen samfunnsøkonomien snakker om tilgjengelige ressurser, mener vi summen av  de produktive ressursene som er tilgjengelige for den aktuelle økonomien.

Produktive ressurser er alt som kan brukes i en produksjonsprosess for å skape de varene vi har behov for. Dvs. alt fra råvarer, arbeidskraft og kapital, til teknologi, ekspertise, o.l.

Det vi trenger for å kunne produseres økonomiske goder kalles vi med en fellesbetegnelse for innsats- eller produksjonsfaktorer. For å få en oversikt over hvilke innsats og produksjonsfaktorer som finnes i økonomien er det vanlig å dele disse faktorene inn i tre hovedgrupper: Naturressurser, kapital og arbeid.

I regnskapet til virksomheten finner vi en oversikt over hvilke produksjonsfaktorer de besitter. I årsoppgjøret blir disse produksjonsfaktorene bokført som anleggs- og driftsmidler.

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.