Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Økologi er læren om:

«Å utnytte de tilgjengelige ressurser på best mulig måte for å tilfredsstille menneskelige behov»

For at denne definisjonen skal gi noen mening, må følgende nøkkelbegreper i definisjonen defineres:

  • Hva menes med «tilgjengelige ressurser?
  • Hva er «menneskelige behov»?

Tilgjengelige ressurser

Når man innen samfunnsøkonomien snakker om tilgjengelige ressurser, mener man summen av summen av de produktive ressursene som er tilgjengelige for den aktuelle økonomien.

Produktive ressurser er alt som kan brukes i en produksjonsprosess for å frembrige de varene om tjenestene mennesket har behov for. Dvs. alt fra råvarer, arbeidskraft, kapital, teknologi, ekspertise, o.l.

Det man trenger for å kunne produseres økonomiske goder kalles vi med en fellesbetegnelse for innsats- eller produksjonsfaktorer. For å få en oversikt over hvilke innsats og produksjonsfaktorer som finnes i økonomien er det vanlig å dele disse faktorene inn i tre hovedgrupper: Naturressurser, kapital og arbeid.

Ser vi i en bedrifts regnskaper vil man alltid finne en oversikt over hvilke produksjonsfaktorer de besitter. I åreoppgjøret vil disse produksjonsfaktorene bli bokført som anleggs- og driftsmidler.

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.