Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

Økologi er læren om:

«Å utnytte de tilgjengelige ressurser på best mulig måte for å tilfredsstille menneskelige behov»

For at denne definisjonen skal gi noen mening, må følgende nøkkelbegreper i definisjonen defineres:

  • Hva menes med «tilgjengelige ressurser?
  • Hva er «menneskelige behov»?

Tilgjengelige ressurser

Når man innen samfunnsøkonomien snakker om tilgjengelige ressurser, mener man summen av summen av de produktive ressursene som er tilgjengelige for den aktuelle økonomien.

Produktive ressurser er alt som kan brukes i en produksjonsprosess for å frembrige de varene om tjenestene mennesket har behov for. Dvs. alt fra råvarer, arbeidskraft, kapital, teknologi, ekspertise, o.l.

Det man trenger for å kunne produseres økonomiske goder kalles vi med en fellesbetegnelse for innsats- eller produksjonsfaktorer. For å få en oversikt over hvilke innsats og produksjonsfaktorer som finnes i økonomien er det vanlig å dele disse faktorene inn i tre hovedgrupper: Naturressurser, kapital og arbeid.

Ser vi i en bedrifts regnskaper vil man alltid finne en oversikt over hvilke produksjonsfaktorer de besitter. I åreoppgjøret vil disse produksjonsfaktorene bli bokført som anleggs- og driftsmidler.

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) er eStudie.no sin grunnlegger. I tillegg er han daglig leder for bl.a. webbyrået og hostingselskapet OnNet AS. En entrepenør og forretningsutvikler med over 25 års entrepenør- og ledererfaring.