agenturer.no

Beskyttet innhold!

For å lese denne og våre øvrige sider må du tegne et årsabonnement og være logget inn.

Som abonnent/medlem får du tilgang til alt innholdet på sidene våre, og skulle sidene våre ikke leve opp til forventningene dine har vi en "Pengene tilbake garanti" du kan benytte.

Tegn abonnement!

    Denne artikkelen er del 28 av 35 artikler om Viral markedsføring

Det som motiverer brukere av sosiale medier til å dele informasjon med hverandre forklarer Ho og Dempsey (2010) ved bruk av Shcutz’ FIRO (Fundamantal Interpersonal Relation Orientation) teori.

Denne teorien går ut på at folk kommuniserer med hverandre fordi de motiveres til å uttrykke én, to eller alle tre av våre interpersonelle behov. Disse tre behovene er:

 1. Inkludering (trangen til å være del av en gruppe)
 2. Affeksjon (vise ovenfor andre at man bryr seg)
 3. Kontroll (trangen til å vise sin makt eller posisjon i sitt sosiale miljø).

Basert på denne teorien gjennomførte Ho og Dempsey en undersøkelse, hvor det kom frem at behovet for inkludering og affekt var sterkt korrelert med motivasjon for å dele innhold i digitale medier. Behovet for kontroll gav noe utslag, men ikke signifikant nok til å bli ansett som en motivasjon til å dele innhold.

Annonse

Inkludering

Videre delte Ho og Dempsey behovet inkludering inn i to deler:

 1. Trangen om å høre til
 2. Trangen til å skille seg ut

De fant en sterk korrelering mellom trangen til å skille seg ut og deling av budskap. Trangen om å høre til gav ingen utslag.

Affekt

Videre fant de ved relasjon til affekt at det var det altruisme (nestekjærlighet) som gav sterkest korrelasjon for deling av budskap på nett.

De fant også en sterk korrelasjon mellom mengder av budskap prosessert og deling av budskap. Dette viser at de som engasjerer seg og leter aktivt etter budskap på nettet også har større sannsynlighet for å dele budskapet.

Med dette kan vi konkludere at motivasjonen for å dele innhold på sosiale medier oftest henger sammen med:

 • trangen til å skille seg ut
 • trangen til å dele innhold som man tror vil være nyttig for andre (altruisme)

Det er også de som er aktive og bruker mye tid på sosiale medier som er mer tilbøyelige til å dele informasjon.

Relasjonsbygging er også en stor del av sosiale mediene. Motivasjonen for å inngå en relasjon eller for å holde seg i en relasjon kan først og fremst tolkes ut i fra teorien om interpersonelle forhold. Her forklares det at et individs motivasjon til å fortsette i en relasjon enten kommer fra et genuint ønske om å opprettholde forholdet, eller overbevisningen om at de ikke har noe annet valg.

Innen markedsføring tolkes vedlikeholdet av et forhold mellom kunde og bedrift som enten fokuset på å ønske om å fortsette relasjonen, eller avhengigheten av relasjonen. Dette kan sees i lys av både et økonomisk- og psykologisk perspektiv.

Ser man på det økonomiske perspektivet vil en relasjon vedlikeholdes med tanke på kostnader eller fordeler ved relasjonen, kunden tjener økonomisk på å være i forholdet. Det psykologiske perspektivet viser til at en relasjon mellom bedrift og forbruker er avhengig av den affektive responsen mellom partene i relasjonen. Det vil si at forbrukeren er nødt til å føle seg tilfreds med bedriften, kunne identifisere seg med bedriften, ha samme holdninger som og engasjere seg i bedriften (Bendapudi og Berry 1997, 17-18).

Kilder

 • Jason Y.C. Ho and Melanie Dempsey, 2010 – “Viral marketing: Motivations to forward online content”, Journal of Business Research
 • Bendapudi, N. and Berry, L. (1997) – “Customer’s motivations for maintaining relationships with service providers”, Journal of Retailing,
Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!
Annonse

Fant du ikke svaret?

Fyll ut skjemaet under hvis du har et spørsmål knyttet til denne artikkelen.

Ditt spørsmål:

Ditt navn:

E-post:

Rapporter en feil, mangel eller savn

Rapporter en feil, mangel eller et savn

Benytt skjemaet under hvis du finner en feil eller mangel i en av våre artikler. Uten tilbakemeldinger fra våre lesere er det umulig for oss å forbedre våre artikler.

Jeg ønsker å rapportere inn en:

En feilEn mangelEt savn

Angi en feil, mangel eller savn:

Ditt navn:

E-post:

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Viral markedsføring

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << De sosiale mediene skaper vår identitetKommunikasjonsprosessen avgjør delingfrekvensen >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Viral markedsføring
 • To-steg – hypotesen
 • Opinionsleder
 • Influencers og influencer marketing
 • Den virale spredningsprosessen
 • Positive og negative sider ved viral markedsføring
 • Hvordan bruke viral markedsføring som en del av markedsstrategien?
 • Sosial- og viral markedsplanlegging
 • Viral markedsplanlegging – Fase 1: Situasjonsanalyse
 • Viral markedsplanlegging – Fase 2: Målgruppe
 • The Social Technographics Profile
 • Viral markedsplanlegging – Fase 3: Valg av mål
 • Viral markedsplanlegging – Fase 4: Strategi og publiseringsplan
 • Publiseringsplan for sosiale medier (sosial markedsføring)
 • Viral markedsplanlegging – Fase 5: Budskap og verktøy
 • Det juridiske rammeverket for innholdsmarkedsføring
 • Hva kan jeg skrive om andre?
 • Hva gjør jeg hvis jeg blir utsatt for sjikane og ærekrenkelser?
 • Etisk standard for innlegg i sosiale medier
 • Hvorfor deler vi budskap med andre?
 • Delinger kan dekke fysiologiske- og trygghetsbehov
 • Delinger kan dekke sosiale behov
 • Delinger dekker behovet for nyheter og sladder
 • Nyheten må appellere til følelsene for å skape en viral effekt
 • Delinger dekker vårt behov for lett underholdning
 • Delinger kan dekke statusbehov og behov for selvrealisering
 • De sosiale mediene skaper vår identitet
 • FIRO (Fundamantal Interpersonal Relation Orientation) teori
 • Kommunikasjonsprosessen avgjør delingfrekvensen
 • Ønskede kommunikasjoneffekter i sosial markedsføring
 • Avsenderens betydning for delingsfrekvensen
 • Gjør det enkelt å dele
 • Belønn og oppfordr til deling
 • Viral markedsplanlegging – Fase 6: Implementering
 • Viral markedsplanlegging – Fase 7: Styring og kontroll