Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

synkron-diakron-analyse

Hva er forskjellen mellom en synkron- og diakron analyse?

Når problemstillingen er definert begynner arbeidet med å velge datainnsamlings- og dataanalyse metode. Det første man må bestemme seg for er om man skal gjennomføre en synkron- eller diakron analyse.

Forskjellen mellom disse to analysemetodene kan best illustreres gjennom en to-dimensjonal akse, hvor Y aksjen tar for seg hvor dypt inn i problemstillingen dataanalysen går, mens X aksen representerer hvilken tidsrom utviklingen ses over (dybde vs. bredde i dataanalysen).

La oss starte med å definere begrepene, før vi kommer inn på hvilke av disse dataanalyse metodene man bør velge.


Synkron analyse

En synkron analyse er en statisk analyse av “nuet”. Det vil si en analyse av hvordan situasjonen ser ut på et gitt tidspunkt. F.eks. per 31.12.XX.

En synkron analyse viser IKKE utviklingen over tid, slik en diakron analyse gjør. Den forteller kun hvordan verden så ut på et gitt tidspunkt. Formålet med en synkronanalyse er å gå i dybden og komme opp med en dataanalyse som kan gi detaljerte kunnskaper og dybdeinnsikt i kompliserte problemstillinger på et gitt tidspunkt.

Diakron analyse

Mens en synkronanalyse går i dybden, ser en diakron analyse på utviklingen over tid, uten å gi en dybdeanalyse av problemstillingen slik en synkron analyse gir. Målet med en diakron analyse er å se hvordan et fenomen utvikler seg over tid for å forstå hvilke trender som gjelder og hvorfor disse trendene utvikler seg slik. 

Start med en diakron analyse

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss