Domene og webhotell fra OnNet.no

synkron-diakron-analyse

Hva er forskjellen mellom en synkron- og diakron analyse?

Når problemstillingen er definert begynner arbeidet med besvare problemstillingen gjennom å analysere data som vi samler inn. Det første vi må gjøre er å bestemme oss for er om vi skal gjennomføre en synkron- eller diakron analyse, også kalt en nåtids og historisk analyse eller punktbelysning og strukturanalyse

Forskjellen mellom disse to analysemetodene kan best illustreres gjennom en to-dimensjonal akse, hvor Y aksjen tar for seg hvor dypt inn i problemstillingen dataanalysen går, mens X aksen representerer hvilken tidsrom utviklingen ses over (dybde vs. bredde i dataanalysen).

La oss starte med å definere begrepene, før vi kommer inn på hvilke av disse dataanalyse metodene vi bør velge.

Synkron analyse

En synkron analyse er en statisk analyse av “nuet“, også kalt nåtids analyse eller punktbelysning. Det vil si en analyse av hvordan situasjonen ser ut på et gitt tidspunkt. F.eks. per 31.12.XX.

En synkron analyse viser IKKE utviklingen over tid, slik en diakron analyse gjør. Den forteller kun hvordan verden så ut på et gitt tidspunkt. Formålet med en synkronanalyse er å gå i dybden og komme opp med en dataanalyse som kan gi detaljerte kunnskaper og dybdeinnsikt i kompliserte problemstillinger på et gitt tidspunkt.

Diakron analyse

Mens en synkronanalyse går i dybden, ser en diakron analyse, også kalt strukturanalyse, på utviklingen over tid, uten å gi en dybdeanalyse av problemstillingen slik en synkron analyse gir. Analysen kalles også for en historisk analyse, da den studerer gårsdagen for å forstå nuet og fremtiden.

Målet med en diakron analyse er å se hvordan et fenomen utvikler seg over tid for å forstå hvilke sykluser og trender som gjelder og hvorfor disse vil utvikle seg. 

Start alltid med en diakron analyse

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.