Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Hvordan motivere medarbeiderne til å medvirke i endringene som er nødvendig i endringsprosessen?

For å motivere de ansatte til å delta aktivt i endringsprosessen slik at endringsprosessen blir vellykket må vi skiller mellom (Yukl, 2004):

 • Politiske/organisasjonsmessige tiltak
 • Personorienterte tiltak

De politiske/organisasjonsmessige tiltakene dreier seg i hovedsak om å identifisere støttespillere, motstandere og nøkkelpersoner og danne en koalisjon med bred støtte for endringen.

Yukls personorienterte tiltak er rettet mot å motivere, støtte og lede mennesker i en endringsprosess. Slik vi forstår denne inndelingen mener vi å kunne trekke paralleller mellom politiske/organisasjonsmessige tiltak og Jacobsens E strategi, og personorienterte tiltak og O strategi.

Av personorienterte tiltak fremhever Yukl (2004:142-145) betydningen av følgende tiltak for å skape motivasjon for endringer:

 • Skap en forestilling om at det haster å gjennomføre endringer. 
 • Forbered folk på hvordan de kan tilpasse seg endringene. 
 • Hjelp folk med å mestre problemene under omstillingen. 
 • Skap muligheter for tidlig suksess. 
 • Hold folk informert om framskritt i endringsprosessen. 
 • Sett folk i stand til å gjennomføre endringene. 

Jacobsen (2004) nevner tre metoder for å motivere til endring:

 1. Skape misnøye med dagens situasjon. Dette kan enten gjøres ved å argumentere for at man ikke kan fortsette som før, eller understreke at man har en unik mulighet som må utnyttes.
 2. At endringsprosessen preges av bred deltakelse, delegasjon av myndighet og mulighet til å påvirke retningen på endringen.
 3. En forespeiling om at den endelige løsningen vil føre til en bedre arbeidssituasjon for den enkelte.

Disse punktene med tiltak er alene ikke nok for å motivere ansatte til endring. Tiltakene må ha en form og et innhold som skaper motivasjon. Dette krever en mer utfyllende kjennskap og kunnskap til hva motivasjon er, og hva som motiverer hver og en av oss.

Motivasjon

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss