Home 2019

Series: Emosjoner (følelser)

I denne artikkelserien lærer du hva en følelse er, hvilke vi har og hvordan disse påvirker oss og våre handlinger.

Artiklene i denne artikkelserien kan du lese som en bok, hvor neste artikkel bygger videre på hva du lærte i den forrige.

Artikkelserien består av følgende artikler: