Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 35 av 55 artikler om Digital markedsføring >> E-handel

innholdstrateg

Hvilket innhold nettbutikken skal ha?

For at det skal være mulig å få til et salg er det viktig at alle kunder får dekket det informasjonsbehovet de har. Før de har fått svar på alt de lurer på vil et kjøp ikke skje. Sørg derfor for at nettbutikken oppfyller dette informasjonsbehovet på en god måte.

Innholdstrategien forteller hvilket innehold nettbutikken skal ha, og kan deles opp i fire del-strategier som tilsammen utgjør innholdstrategien:

 1. Omdømmestrategi: Hvordan skal nettbutikken bygge opp under og forsterke virksomhetens ønskede visuelle profil, posisjon og omdømme?
 2. Rekrutteringstrategi: Hvordan skal nettbutikken hjelpe til med å skaffe flest mulig nye kunder til en så lav kostnad som mulig?
 3. Servicestrategi: Hvilken opplevelse skal de besøkende få når de kommer i kontakt med nettbutikken? Hvordan skal det ønskede førstinntrykket skapes og opplevelsen optimaliseres?
 4. Oppfølgingstrategi: Hvordan skal kundene følges opp etter kjøpet for å sikre høyest mulig kundetilfredshet og kundelojalitet som sikrer høyest mulig tilleggs-, mer- og gjenkjøp. Samtidig som flest mulig kunder utvikler seg til å bli ambassadører som begynner å anbefale virksomhetens verditilbud til andre.

Disse fire del-strategiene for nettbutikken må så samordnes og koordineres med de fire tilsvarende del-strategiene i virksomhetens markedstrategi for at de skal bygge opp under hverandre og skape synergieffekter og et helhetlig inntrykk i kundenes øyne.

Del-beslutninger

Husk i denne sammenheng at det en rekke del-beslutninger som må treffes før kunden kan klikke ”Bestill”. Ikke sjelden dukker det opp uforutsette hendelser når disse del-beslutningene skal treffes som kan ødelegge hele kjøpet. Det er derfor viktig at du vurderer hvilke valgmuligheter og hvordan nettbutikken håndterer disse del-beslutningene. De viktigste del-beslutningene er valg av:

 1. Merke og modell
 2. Antall eller mengde
 3. Leveringsted, -tidpunkt og -betingelser
 4. Distribusjonform og -betingelser
 5. Betalingsmåte og -betinglser

Her gjelder følgende regel:

Jo flere valgmulighetr, jo enklere du gjør det å benytte dem og jo bedre du forklarer fordelene og ulempene med dem, jo enklere er det for kunden å freffe de nødvendige del-beslutningene.

Leveringstid

Opplys om leveringstiden. Jo kortere leveringstid, jo flere vil velge å handle fra nettbutikken. Leveringstiden er bestemt av to ting.

 • Tilgjengelighet– tiden fra du bestiller til vi sender varen.
 • Sendingstid– tiden fra vi leverer varen til Posten og du har den hos deg.

Sendingstiden varierer etter sendingsmåte. For å unngå misfornøyde kunder bør kunden få beskjed om ny leveringstid via en e-postmelding og/eller SMS-melding ved eventuelle forsinkelser i leveringen.

Opplys om betalingsalternativene

Opplys hvilke betalingsalternativer nettbutikken tilbyr, sikkerheten, hvordan kunden velger betalingsform og hvilke gebyrer/kostnader som er knyttet til hver av betalingsalternativene.

Ordrebekreftelse

Kunden bør informeres via epost at ordren er mottatt. Dette er normalt en epost melding som automatisk sendes til kunden med informasjon om hvilke varer som er bestilt, antall enheter av hver variant, enhetspris, pris totalt, betalings- og leveringsbetingelser, samt leverings- og fakturanavn og –adresse.

Informer om levering betingelsene

Ha alltid med en side som opplyser kundene om hvilke leveringsformer nettbutikken har og hvilke betingelser som gjelder. Dette for å unngå spørsmål og tvister dersom varen ikke kommer frem i tide. Samtidig som dette alltid er et viktig evalueringskriterie for kundens valg av nettbutikk.

Gode og fleksible leveringsalternativer er avgjørende for å lykkes med nettbutikken.

Du leser nå artikkelserien: Digital markedsføring >> E-handel

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Kommersiell strategi12 lovmessige krav til nettbutikkens innhold >>
    Andre artikler i serien er: 
 • E-handel (elektronisk handel)
 • B2B, B2P og B2C løsninger for e-handel
 • Netthandel fakta
 • Hva er en nettbutikk?
 • Hvorfor e-handel?
 • Hva skiller e-handel fra tradisjonelle salgs- og distribusjonskanaler?
 • Netthandelen gir et nytt kostnadsbilde for både kunden og virksomheten
 • Netthandel – en ny konkurransearena
 • Netthandel krever spesialisering for å hevde seg i konkurransen
 • E-handel: – Bør de fysiske utsalgsstedene legges ned?
 • Nettbutikk som en forlengelse av den fysiske butikken
 • Hvordan lykkes med e-handel (netthandel) ?
 • E-handel : Strategiske spørsmål som må vurderes
 • Hvordan kan en nettbutikk øke kundetilfredsheten og kundelojaliteten?
 • Nettbutikken må bygge på en situasjonsanalyse
 • Hvilken risiko er virksomheten villig til å ta?
 • Netthandelen skaper nye muligheter, men krever også andre strategier
 • Mellomleddets posisjon og betydning i dagens digitale samfunn
 • Hva kreves for å etablere en egen nettbutikk?
 • Domene
 • Nettbutikkens arkitektur og infrastruktur
 • EDI og EDIFACT – den første e-handelstandarden
 • XML – nettbutikkstandarden på Internett
 • Integrasjon av EDI og XML
 • Nettbutikkens programvarebehov
 • Hva koster en nettbutikk?
 • Netthandel strategi/plan
 • Planleggingsmodell for nettbutikken
 • Målgruppe
 • Nettbutikkens målsetning
 • Netthandel strategi
 • Teknologisk strategi
 • Integrasjon og datautveksling med andre informasjonssystemer
 • Kommersiell strategi
 • Innholdstrategi for nettbutikken
 • 12 lovmessige krav til nettbutikkens innhold
 • Betalingsløsning
 • Betalingsalternativer ved e-handel
 • Nettbutikk med kortbetaling: – Hva kreves og hva koster det?
 • Hvordan skjer betalingen i nettbutikken?
 • Registrering av ordren
 • Logistikk, produksjon, plukking og pakking
 • Distribusjon (Levering og frakt)
 • Dropshipping: Nettbutikk uten varelager og risiko
 • Nettbutikkens sikkerhet
 • Kvalietssikring og oppfølging av nettbutikken
 • Drift og vedlikehold
 • Implementerinsstrategi for nettbutikken
 • Valg av e-handelsløsning (nettbutikk)
 • Styring og kontroll av nettbutikken
 • Slik får du kunden til å elske din nettbutikk
 • Snu retur og reklamasjoner til god kundeservice
 • Nettbutikkens angivelse av priser og betingelser
 • Hva kan vi lære av Amazon.com sin e-handelsuksess?
 • Mobil e-handel
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.