Hjem Digitalisering Databasedesign

Databasedesign

Den svarte linjen over viser kategoriens underkategorier. Klikk på en av kategorinavnene for å se artiklene i kategorien.

Databasebygging ved hjelp av Enity – Relationship – informasjonsmodellen

Et datamodellering verktøy for å gi et forenklet bilde av den abrakte og konseptuelle virkeligheten til "noe", i form av et diagram som objektene og relasjonene mellom dem.

Normalisering

Metode for å kontrollere strukturen på relasjonsdatabasen før den implementeres. Mål: unngå redundans og problemer med anomalier.

Database

En database er et elektronisk arkiv som kan sammenlignes med et manuelt arkivskap. Her finner du de viktigste grunnene for hvorfor du trenger en