Domene og webhotell fra OnNet.no

Arbeidstrening kan være en aktuell rekrutteringskanal for stillinger i lavere posisjoner.

Arbeidstrening vil si at virksomheten tar inn en arbeidsledig på trygd som virksomheten gir opplæring i å utføre vanlige arbeidsoppgaver i en begrenset periode.

Ingen lønnskostnader eller arbeidsgiveransvar

I denne perioden betaler NAV all lønn og sosiale kostnader til personen på arbeidstrening. NAV kan også gi inkluderingstilskudd til ordinære virksomheter som har dokumenterte merutgifter til tilrettelegging av en arbeidsplassen for arbeidstrening.

Målet er at arbeidsledige skal få prøvd ut mulighetene sine på arbeidsmarkedet. Den som er i arbeidstrening er i denne perioden ikke ordinært ansatt i virksomheten.

Et tilbud til personen med liten eller mangelfull arbeidserfaring

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.