Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

Arbeidstrening kan være en aktuell rekrutteringskanal for stillinger i lavere posisjoner.

Arbeidstrening vil si at virksomheten tar inn en arbeidsledig på trygd som virksomheten gir opplæring i å utføre vanlige arbeidsoppgaver i en begrenset periode.

Ingen lønnskostnader eller arbeidsgiveransvar

I denne perioden betaler NAV all lønn og sosiale kostnader til personen på arbeidstrening. NAV kan også gi inkluderingstilskudd til ordinære virksomheter som har dokumenterte merutgifter til tilrettelegging av en arbeidsplassen for arbeidstrening.

Målet er at arbeidsledige skal få prøvd ut mulighetene sine på arbeidsmarkedet. Den som er i arbeidstrening er i denne perioden ikke ordinært ansatt i virksomheten.


Et tilbud til personen med liten eller mangelfull arbeidserfaring

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) er eStudie.no sin grunnlegger. I tillegg er han daglig leder for bl.a. webbyrået og hostingselskapet OnNet AS. En entrepenør og forretningsutvikler med over 25 års entrepenør- og ledererfaring.