Domene og webhotell fra OnNet.no

Virtuelle organisasjoner krever IKT-teknologi

Virtuelle organisasjoner og team er som vi husker fra definisjonen av begrepene en gruppe mennesker som løser felles oppgaver og kommuniserer med hverandre ved bruk av IKT-teknologi. IKT – en forkortelse for “Informasjon, Kommunikasjon og Teknologi” – er dermed det som gjør det mulig å etablere virtuelle organisasjoner og team. For å kunne etablere en virtuell organisasjon eller team kreves det følgende teknologier:

  1. Digitalt nettverk (Internett) – For at den virtuelle organisasjonen og team skal kunne kommunisere og utveksle data med hverandre og sine omgivelser kreves det at de er knyttet sammen i et felles digitalt nettverk. Dette nettverket er normalt Internett (TCP/IP-nettet).
  2. Digitale enheter (Datamaskin, laptop, nettbrett, mobiltelefon) – For å kunne koble seg på dette dette digitale nettverket kreves det at medlemmene i organisasjonen eller teamet har en PC, Mac, pad, laptop, mobil eller en annen digital enhet de kan bruke for å sende og motta signaler over dette nettet til en server som gjør den virtuelle samhandlingen og kommunikasjonen mulig.
  3. Programvare – Til slutt må deltakerne i organisasjonen eller teamet ha installert den programvaren som er nødvendig for å kunne bruke programmene og systemene som muliggjør virtuell samhandling og kommunikasjon.

Frem til år 2000 var mangelen på denne teknologien det som bremset bruken av virtuelle organisasjoner og team. I dag hvor alle har bærbare datamaskiner, nettbrett og smarttelefoner som er koblet opp mot Internett uansett hvor de befinner seg, er mangelen på denne teknologien ikke dette lenger en hindring for å etablere en virtuell organisasjon.

Hvilken IKT-teknologi som kreves er avhengig av om snakker om en:

  • Hybrid-virtuell organisasjon – en fysisk organisasjon som i tillegg har ett eller flere virtuelle team knyttet til den fysiske organisasjonen, f.eks. “hjemmekontor” som er koblet til “kontorets systemer” via en VPN eller SSL tilkobling.
  • Permanent virtuell organisasjon – en organisasjon som ikke har en felles fysisk lokalisasjon, men hvor all samhandling og kommunikasjon skjer virtuelt.

Hybrid-virtuell organisasjon

I en tradisjonell fysisk organisasjon sitter medarbeiderne på et kontor med en PC som er koblet til organisasjonens LAN-nettverk og servere. På denne PC-en finnes alle programmene som brukeren trenger for å gjøre sin jobb. Se illustrasjonen under:

tradsjonelt nettverk

Når en bedrift skal ta i bruk virtuelle team for første gang er den vanligste fremgangsmåten å starte med at enkelte medarbeidere kan få jobbe hjemmenfra på et “hjemmekontor“. Dette blir da et hybrid-virtuelt team, ved at enkelte eller hele teamet kan jobbe fra hjemmekontor.

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.