Domene og webhotell fra OnNet.no

gray airplane wing
Photo by Anne Nygård

Hvilke regler gjelder når en medarbeider blir stasjonert utenlandsk for å gjøre en jobb? Og hva skjer med trygdeytelsen deres i Norge? Som arbeidsgiver er det viktig å sette seg inn i disse reglene og informere den ansatte om dem.

Hovedregelen er at hvis arbeidstakeren skal arbeide i utlandet i mer enn en måned, så skal en skriftlig arbeidsavtale inngås før avreise. I tillegg til informasjon som nevnt i § 14-6 skal avtalen minst regulere varigheten av arbeidet som skal utføres i utlandet, lønnen/andre ytelser, hvilken valuta lønnen skal betales i og evt. vilkår for hjemreise (arbeidsrettsadvokater.no).

Aml. § 14-7 er en minimumsbestemmelse, og den kommer som et tillegg til de krav som ellers gjelder for en arbeidsavtale, herunder krav om skriftlighet, jf. aml. § 14-6. Som alle andre arbeidsavtaler. Bestemmelsen gjelder for ethvert land, ikke bare land innen EU/EØS. Den kommer til anvendelse dersom arbeidsforholdet finner sted i flere land samtidig (arbeidsrettsadvokater.no).

Utenlandsstasjoneringen må vare utover én måned

Varigheten av arbeidsforholdet må regnes samlet for alle dager i utlandet som har tilknytning til arbeidsforholdet utenfor Norge. Bestemmelsen kommer kun til anvendelse på varighet over en måned, dvs. at kortere opphold i utlandet ikke regnes som utestasjonering, og karakteriseres i stedet som forretningsreiser eller tjenestereiser (arbeidsrettsadvokater.no).

Dersom et arbeidsforhold som var ment å vare mindre enn en måned må forlenges, kommer § 14-7 til anvendelse. Det må da gjøres et tillegg til den ordinære arbeidsavtalen, slik at lovens vilkår blir oppfylt (arbeidsrettsadvokater.no).

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.