Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

gray airplane wing
Photo by Anne Nygård

Hvilke regler gjelder når en medarbeider blir stasjonert utenlandsk for å gjøre en jobb? Og hva skjer med trygdeytelsen deres i Norge? Som arbeidsgiver er det viktig å sette seg inn i disse reglene og informere den ansatte om dem.

Hovedregelen er at hvis arbeidstakeren skal arbeide i utlandet i mer enn en måned, så skal en skriftlig arbeidsavtale inngås før avreise. I tillegg til informasjon som nevnt i § 14-6 skal avtalen minst regulere varigheten av arbeidet som skal utføres i utlandet, lønnen/andre ytelser, hvilken valuta lønnen skal betales i og evt. vilkår for hjemreise (arbeidsrettsadvokater.no).

Aml. § 14-7 er en minimumsbestemmelse, og den kommer som et tillegg til de krav som ellers gjelder for en arbeidsavtale, herunder krav om skriftlighet, jf. aml. § 14-6. Som alle andre arbeidsavtaler. Bestemmelsen gjelder for ethvert land, ikke bare land innen EU/EØS. Den kommer til anvendelse dersom arbeidsforholdet finner sted i flere land samtidig (arbeidsrettsadvokater.no).

Utenlandsstasjoneringen må vare utover én måned

Varigheten av arbeidsforholdet må regnes samlet for alle dager i utlandet som har tilknytning til arbeidsforholdet utenfor Norge. Bestemmelsen kommer kun til anvendelse på varighet over en måned, dvs. at kortere opphold i utlandet ikke regnes som utestasjonering, og karakteriseres i stedet som forretningsreiser eller tjenestereiser (arbeidsrettsadvokater.no).

Dersom et arbeidsforhold som var ment å vare mindre enn en måned må forlenges, kommer § 14-7 til anvendelse. Det må da gjøres et tillegg til den ordinære arbeidsavtalen, slik at lovens vilkår blir oppfylt (arbeidsrettsadvokater.no).

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss