Finansiering


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 1 av 15 artikler om Finansiering
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Finansiering er en kritisk suksessfaktor for de aller fleste virksomheter. For selskaper under etablering og nyetablerte selskap går finansiering ut på å skaffe nødvendig kapital for å dekke selskapets eller prosjektets kapitalbehov.

For etablerte selskaper dreier finansiering seg først og fremst om å skaffe kapital til å dekke selskapets planlagte strategiske investeringer eller for å opprettholde drift i krisesituasjoner.

Felles for dem begge er at det er kritisk for dem å finne billigst mulig finansiering av sitt kapitalbehov. I tillegg til finansiering av nye investeringer trengs det vanligvis også penger som skal bindes opp i f.eks. varelager og fordringer. Hvis man til en hver tid har store lager og mye penger utestående hos kundene, kan dette utgjøre betydelige beløp.

Den billigste finansieringskilden er vanligvis å få tilført ny egenkapital (aksjekapital) fra eierne (aksjonærene) og å tilbakeholde overskudd. Dersom dette ikke er tilstrekkelig eller uaktuelt, tar selskapet gjerne opp lån.

To hovedtyper finansiering

I utgangspunktet finnes det to hovedformer for finansiering vi kan velge mellom:

 1. Egenkapital – Penger og eiendeler som  eierne har skutt inn eller som virksomheten selv har skapt
 2. Gjeld – Penger som er lånt gjennom å ta opp lån, utstede verdipapirer o.l.

Hvordan et selskap er finansiert kan du enkelt lese gjennom å se på balansen. På debetsiden finner du selskapets eiendeler som forteller hva selskapet har investert kapitalen (pengene) sine i. På kredittsiden finner du selskapets egenkapital og gjeld. Med andre ord en angivelse av hvordan eiendelen er finansiert.

balanse

I de påfølgende artiklene tar vi for oss disse to hovedformene for finansiering mer i detalj.

Denne artikkelen og resten av artikkelserien kan lastes ned som en e-bok1 ! Artikkelserien fortsetter under.

Tegn årsabonnement

Tegn et abonnement til Kr. 178/år og få ubegrenset tilgang til alle våre artikler og serier!

Bli medlem

Tegn et medlemskap til Kr. 198/år for å laste ned alle våre e-bøker i PDF-format i ett år.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Finansiering

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  Egenkapital >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Finansiering
 • Egenkapital
 • Venture Capital (risikokapital)
 • Emisjon
 • Gjeld
 • Langsiktig gjeld
 • Kortsiktig gjeld
 • Vurdering av lånesøknader
 • Kapitalbehov
 • Investeringskalkyle
 • Likviditetsanalyse
 • Kontantstrømanalyse
 • Finansierings – og soliditetsanalyser
 • Rentabilitetsanalyse
 • Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS)