Domene og webhotell fra OnNet.no

I denne artikkelserien vil du lære hva finans er og hvordan du skal gå frem for å vurdere kapitalbehovet og skaffe de nødvendige finansene.

Finans er et fagområde innen økonomien og tar for seg:

“hvordan virksomheter tilegner, forvalter og forbruker penger over tid”.

Finansiering tar for seg:

“hvordan vi skaffer oss pengene vi trenger for å gjennomføre noe”.

Finansiering – en kritisk suksessfaktor

For nyetablerte selskap går finansieringen ut på å skaffe nødvendig kapital for å dekke selskapets kapitalbehov. For etablerte selskaper dreier finansiering seg først og fremst om å skaffe kapital til å dekke selskapets planlagte strategiske investeringer eller for å opprettholde drift i krisesituasjoner.

Felles for dem begge er at det er kritisk for dem å finne billigst mulig finansiering av sitt kapitalbehov. I tillegg til finansiering av nye investeringer trengs det vanligvis også penger som skal bindes opp i f.eks. varelager og fordringer. Hvis man til en hver tid har store lager og mye penger utestående hos kundene, kan dette utgjøre betydelige beløp.

Den billigste finansieringskilden er vanligvis å få tilført ny egenkapital (aksjekapital) fra eierne (aksjonærene) og å tilbakeholde overskudd. Dersom dette ikke er tilstrekkelig eller uaktuelt, tar selskapet gjerne opp lån.

Finansieringstrategi (Investeringsplan)

Uansett situasjon og hva som skal finansieres er det viktig at vi utvikler en finansieringstrategi, også kalt investeringsplan, som viser:

“Hvordan selskapet skal gå frem for å finansiere planene sine for planperioden”

Offentlig støtte

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss