Domene og webhotell fra OnNet.no

Forholdet mellom tilbud og etterspørsel er en av de viktigste grunnfundamentet innen økonomien, da dette forholdet kan brukes til å forklare nesten alle økonomiske fenomen. Den kan blant annet gi en forklaring på økning eller nedgang i markedsandeler, fortjeneste, sysselsetting, og en økning eller nedgang i antall som velger å studere.

Etterspørsel

Etterspørsel innen økonomi refererer til ønsket eller tilbøyeligheten et individ, gruppe eller bedrifter har for å kjøpe en bestemt vare eller tjeneste i et visst tidsrom.

Vi finner markedets etterspørsel ved å summere etterspørselen til alle individene i markedet. Etterspørselen bidrar til å danne prisen og reflekterer den verdi varen eller tjenesten tillegges i tidsrommet.

Etterspørselsfunksjonen for et gode, f.eks. et produkt, viser hvor mange enheter som vil bli kjøpt (etterspurt) til ulike priser, når alle andre priser holdes konstante, og kan illustreres grafisk som en etterspørselskurve.

Etterspørselskurve

Etterspørselskurven er en marginal nyttekurve som viser hvordan det etterspurte kvantumet av et gode avhenger av prisen. Lavere pris fører vanligvis til økt etterspørsel, slik at etterspørselskurven er fallende.

Etterspørselen er nesten alltid priselastisk, hvor høyere pris gir lavere etterspørsel, og omvendt. Etterspørselskurven heller derfor normalt nedover, da flere normalt vil velge å kjøpe et gode, jo rimeligere godet blir.

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss