Domene og webhotell fra OnNet.no

Telemarketing
Photo by Arlington Research

Hvorfor er ledelse og lederskap vanskelig?

Uansett hvor mye kunnskap og erfaring du har fra ledelse vil du oppleve at ledelse er vanskelig. Dette fordi organisasjoner er uklare, kompliserte og bedragerske. Samtidig som det alltid vil være en evig intern kamp om begrensede ressurser, mens informasjonen lederen trenger for å treffe en beslutning kan være vanskelig å få tak i. Dette skaper en uforutsigbar hverdag hvor lederen daglig må håndtere en mengde uforutsette, uensartethet og komplisert oppgaver og aktiviteter. Noe som gjør det omtrent umulig å forutsi utviklingen og finne årsakene bak hendelsene. At lederen i tillegg er avhengig av at alle i organisasjonen samarbeider godt gjør ledelse til en vanskelig oppgave for enhver leder.

Hva skaper uklarheten som gjør ledelse vanskelig?

Uklarheten som gjør ledelse vanskelig så kan sammenfattes til følgende punkter:

1. Organisasjonene er komplekse

  • Nesten ingen mennesker har de samme behov, ønsker, interesser, holdninger, preferanser og drømmer. Det sier seg selv at det må oppstå konflikter og problemer når man skal prøve å få en gruppe med ulike mennesker til å samarbeide og fungere sammen.
  • Disse grunnene gjør at de ulike avdelingene, gruppene og individene i organisasjonen sjelden vil arbeide mot de samme målene, noe som kompliserer prosessen.
  • I større organisasjoner vil det utvikle seg ulike ”miljøer”. Noe som kompliserer organisasjonen i sin helhet.
  • Samspillet mellom ulike personer, grupper og organisasjoner er ytterst komplisert. I en kollektiv virksomhet kan nesten hva som helst påvirke hva som helst. Dette skaper komplekse årsaksforhold, hvor det ofte ser ut til at ”alt påvirker alt”.

2. Organisasjonene er overraskende

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.