Domene og webhotell fra OnNet.no

Hva er integrasjonsfasen i en fusjon eller et oppkjøp?

Integrasjonsfasen tar for seg prosessen vi må igjennom for å slå sammen to fysiske organisasjoner til en organisasjon i forbindelse med en fusjon eller oppkjøp. Hvordan denne integrasjonsfasen vil se ut er avhengig av situasjonen og om den oppkjøpte enheten kan fortsette å eksistere med egen organisasjon, systemer, prosesser og kultur eller ikke.

Normalt består integrasjonsfasen om hvordan vi går frem for å slå sammen to organisasjoner med ulike systemer, prosesser og kulturer til en enhet. Her er det mange problemområder og feller vi kan gå i når vi prøver å få en organisasjon til å adoptere en annens organisasjons systemer, prosesser og kultur.

Hvorfor er integrasjonsfasen viktig?

En mislykket integrasjonsprosess oppgis som den vanligste grunnen når ledere blir spurt om hvorfor en fusjons- eller oppkjøpsprosess ikke gikk som forventet. Integrasjonsfasen er derfor den viktigste fasen i en oppkjøps- eller fusjonsprosess.

En vanskelig balansegang

Årsaken til at integrasjonsproseessen ofte svikter er mange situasjonsbestemte forhold. Det som normalt prioriteres i en oppkjøp/fusjonsprosess er hvordan vi skal gå frem for å hente ut alle synergieffektene vi har identifisert før oppkjøpet/fusjonn, da dette er håndgripelig og kan måles i kroner og ører. Der det ofte svikter er hvordan vi skal gå frem for å integrere to totalt ulike organisasjonskulturer til en felles organisasjonskultur.

Vi kan dermed si at oppgaveintegrasjonen er den enkleste delen av integrasjonen, mens den sosiale og kulturelle integrasjonen er den vanskeligste delen.

Oppgaveintegrasjon

Oppgaveintegrasjon går ut på å integrere oppgavene mellom de to organisasjonene for å skape merverdi i form av operative, markedsmessige og/eller produksjonsmessige gevinster (synergier). Vi snakker med andre ord om hvordan vi transformerer ressursene og evnene til de to selskapene som skaper merverdi.

Dette er den mest grunnleggende integrasjonen som må på plass for at sammenslåingen skal bli vellykket. Mislykkes vi med å ta ut disse synergieffektene er det svært vanskelig å lykkes med integrasjonen på andre områder. Dette fordi det er her vi kan hente ut det største verdipotensialet og realisere synergiene. Ledelsen bør derfor fokusere på dette området i størst mulig grad, da ansatte kan føle seg truet av at andre vil ta fra dem ansvaret for oppgaven.

Sosial og kulturell integrasjon

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss