Domene og webhotell fra OnNet.no

Definisjon av sosial-kognitiv læring

Sosial-kognitiv læring er:

læring gjennom å observere konsekvensene av andres handlinger.

Vi lærer gjennom å observere andres atferd i gitte situasjoner (stimulus), og hvilke resultat (konsekvens) deres atferd får. Gir handlingen positive konsekvenser vil vi mest sannsynlig prøve å kopiere denne atferden. Gir handlingen vi observerer negative konsekvenser vil vi mest sannsynlig ikke kopiere denne atferden. Denne indirekte formen for instrumentell betinging kalles for observasjonslæring, modellæring og vikarierende læring

Hva er observasjonslæring?

Observasjonlæring vil si at:

vi observerer handlingene til andre, før vi tar etter dem hvis vi opplever at handlingen gir positive konsekvenser.

Her ligger mye av forklaringen på hvorfor markedsførere benytter kjendiser/rollemodeller/opinionsledere i sin reklame.

Ser du en reklamefilm med en person du identifiserer deg med bruke et bestemt produkt og at dette fører til behagelige konsekvenser i form av f.eks. generelt velvære, status, romantikk, penger, komplimenter e.l, vil denne observasjonen øke sjansene for at du tar etter denne handlingen. Dette fordi du regner med at konsekvensene for deg vil bli de samme som for personen i reklamefilmen.

Denne teorien står sentralt i sosial læringsteori og er en teori utviklet av Bandura for å vise hvordan såvel indre og ytre incitament er med på å motivere oss til en bestemt atferd.

Modellæring

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.