Lightspeed webhotell

Sosial-kognitiv læring er:

læring gjennom å observere konsekvensene av andres handlinger.

Forbrukeren lærer ved å observere andres atferd i gitte situasjoner (stimulus), og hvilke resultater (konsekvens) deres atferd får. Denne indirekte formen for instrumentell betinging kalles for observasjonslæring, modellæring og vikarierende læring

Hva er observasjonslæring?

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg