Domene og webhotell fra OnNet.no

Felteksperiment
Photo by Austin Distel

Hva er et felteksperiment?

Et felteksperiment er det motsatte av et labratorieeksperiment.

Her går forskeren aktivt ut i feltet (markedet eller det som skal studeres) for å samle inn dataene forskeren trenger til sitt eksperiment. Eksperimentet kan gå ut på å sette ned prisen i et geografisk begrenset område, introdusere nye varianter i mindre områder, bruke en begrenset gruppe forretninger, teste to forskjellige annonser i samme avis (split-run test) osv.

Felteksperimentene kan være naturlige (sanne) eksperimenter eller kvasieksperimenter, men forskningsdesignet vi benytter oss av er normalt et eksperimentell design (kausalt design).

Når benytter vi oss av et felteksperiment?

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.