Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

Hva er økonomistyring?

Økonomistyring er et konsept som organisasjoner har tatt i bruk i over 50 år, og ble beskrevet av Robert Anthony i 1965 som (sitert i Ferreira og Otley, 2009:264):

”prosessen som ledere bruker for å forsikre at ressurser er innhentet og brukt effektivt i gjennomføringen av organisasjonens mål”.

Definisjonen av økonomistyring har utviklet seg over tid, fra å fokusere på økonomisk kvantifiserbar informasjon, til å inkludere ekstern informasjon om markeder, konkurrenter, kunder og annen informasjon som vil hjelpe ledelsen med å nå organisasjonens mål (Chenhall 2003).

Wikipedia definerer idag begrepet økonomistyring som:

“bevisste tiltak for å forvalte de begrensede ressurser som finnes, slik at en når sine mål”.

Ressursene som skal forvaltes deles i:

  • Anleggsmidler
  • Omløpsmidler
  • Teknologi
  • Arbeidskraft
  • Kompetanse
  • Kapital
  • Immaterielle rettigheter

Økonomistyring er en to-egget øks. På den ene siden handler økonomistyring om virksomhetens strategi, hvor systemet må tilpasse seg omgivelsene. På den andre siden finner vi den operasjonelle økonomistyringen som går ut på å implementere de planer som skal til for å nå målene og overvåke ressursbruken i forhold til de ressursbudsjettene som resultatmålene bygger på.

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) er eStudie.no sin grunnlegger. I tillegg er han daglig leder for bl.a. webbyrået og hostingselskapet OnNet AS. En entrepenør og forretningsutvikler med over 25 års entrepenør- og ledererfaring.