agenturer.no

Hva går research fasen ut på?

Når du tror du sitter med en god forretningsidè, er neste fase for en entrepenør og grunder som ønsker å starte et selskap for å realisere forretningsideen research fasen som går ut på:

å sjekke om forretningsidèen er gjennomførbar i forhold til dine ressurser, kompetanse, konkurransesituasjonen og lovverket

Dette gjør vi gjennom å gjennomføre en situasjonsanalyse av alle forholdene og interessentene i markedssystemet som har interesse av å påvirke utfallet av forsøket på å etablere et nytt selskap.

Situasjonsanalysen gjennomføres normalt i form av en skrivebordundersøkelse som følges opp med en feltundersøkelse for å finne svar på de spørsmålene skrivebordundersøkelsen ikke besvarte.

Hva er formålet med research fasen?

Formålet med research fasen er:

å vurdere risikoen for at du vil mislykkes med forretningsideen din.

For å kunne vurdere risikoen er vi avhengig av å finne svaret på følgende to grunnleggende risikospørsmål som avgjør om du bør gå videre med forretningsideen eller ikke:

  1. Ekstern risiko: Er det et stort nok marked for forretningsideen til at det er mulig å tjene penger på den og hvilke krav stiller kundene og hvilke forventninger har de til produktet/tjenesten du ønsker å tilby dem?
  2. Intern risiko: Er du istand til å utvikle og levere det forventede verditilbudet til de forespeilte kundene med de ressursene du har til rådighet eller har muligheten til å skaffe?

Dette krever at du må finne svar på spørsmål av typen:

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg