Research fasen til forretningsideen


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:

http://

  
  
  

    Denne artikkelen er del 18 av 36 artikler om Gründer-skolen

agenturer.no

skrivebordundersokelse

Når du sitter med en god forretningsidè, er neste fase å sjekke om forretningsidèen er gjennomførbar i forhold til dine ressurser, lovverket og konkurransesituasjonen.

 • Hvem er kundene, konkurrentene, leverandørene og hvilke interessenter har interesser av å påvirke prosjektet?
 • Hvilke forventninger og krav har de?
 • Finnes det lover, regler eller tekniske hindringer som stopper prosjektet?

Situasjonsanlyse

Dette krever at du gjennomføre en situasjonsanalyse som omfatter alle aktørene i markedssystemet til forretningsideen din, hvor aktørenes svake og sterke sider blir kartlagt, samtidig som du avdekker hvilke muligheter og trusler som finnes i dette markedssystemet i forhold til din forretningside.

Jeg viser her til min artikkelserie om situasjonsanalysen og markedssystemet hvor jeg i detalj går igjennom hvordan situasjonsanalysen bør gjennomføres og hvilke aktører i markedssystemet som bør inngå i situasjonsanalysen.

Behov, egenskaper, bruk og fordeler

Hvilke markeds- og kundebehov dekker ideen, hvilke unike egenskaper det har i forhold til konkurrerende produkter, hvordan vil det bli brukt og hvilke fordeler vil dette gi kunden.

Dette krever at du setter deg ned og prater med potensielle kunder. Jo flere du prater med, jo bedre beslutninginformasjon vil du til slutt få. Det lønner derfor å prate med en større gruppe potensielle kunder for å få frem mangfoldet og nyansene.

Når dette er gjort gjelder det å finne ut hvor viktige disse behovene, egenskapene og fordelene er for kunden når de skal velge produkt eller tjeneste. Er dette ikke så viktige beslutningskriterier for kundene at dette i seg nok er nok til å få dem til å foretrekke dette produktet fremfor de konkurrerende bør du antagelig ikke gå videre med ideen.

Dyktighet/viktighet matrisen er her et godt verktøy for å skaffe seg denne oversikten og få et visuelt bilde av situasjonen.

Forretningsmodell

Dekker ideen din behov som er viktige for de potensielle kundene bedre enn dagens alternativer, er neste spørsmål hvordan du skal tjene penger på ideen. Finnes det ingen gode måter å ta seg betalt for tjenesten eller produktet på og som kundene er villig til å benytte, er forretningsideen ikke liv laga.

Du må derfor raskest mulig finne ut hvilken forretningsmodell som passer til forretningsiden din og forsikre deg om at den er lønnsom. Samtidig som kundene må være villig til å benytte seg av denne forretningsmodellen.

Dessverre mislykkes alt for mange forretningsideer bare fordi grunderen ikke klarer å finne en lønnsom forretningsmodell til sin forretningside. Spesielt gjelder dette for digitale forretningsideer. Gå ikke i sammen fellen du også.

Immaterielle eiendeler

Hvordan kan du beskytte forretningsideen slik at konkurrentene ikke enkelt kan kopiere den. Kan du søke patent eller mønsterbeskyttelse? Hvis det er svært enkelt for konkurrentene å kopiere ideen din og det ikke finnes noen måter å beskytte den mot kopiering må du regne med at konkurrentene vil kopiere ideen din hvis den virker. Kan de gjøre dette enkelt bør du antagelig ikke gå videre med forretningsideen din. Jeg anbefaler her at du min artikkelserie om immaterielle eiendeler for å lære hvordan du kan søke beskyttelse av din forretningside.

Konkurrenter og konkurransefortrinn

Hvem vil bli dine argeste konkurrenter, hvilken markedsposisjon har de, hva kjennetegner dem og hvilke konkurransefortrinn vil din ide ha i forhold til dem? Hvor viktige vil disse konkurransefortrinnene være i kundenes øyne, og vil de være av varig eller midlertidig karakter.

Har forretningsideen din ingen klare varige konkurransefortrinn i forhold til dine konkurrenter bør du antagelig ikke gå videre med forretningsideen. Spesielt gjelder dette hvis det samtidig er enkelt å kopiere ditt tilbud uten at du kan beskytte deg mot dette.

Lag en liste over konkurrentenes sterke og svake sider i forhold til din ide og prøv å avgjør hvor mye markedsinnsats som vil være nødvendig å bruke på produktet eller tjenesten din for at det skal kunne hevde seg i konkurransen med den markedsinnsatsen konkurrentene hvert år bruker for å markedsføre og selge sitt verditilbud. Kreves det enorme store pengesummer for å kunne hevde seg i konkurransen med konkurrentenes markedsinnsats er det kanskje best å ikke gå videre med ideen med mindre du selv sitter på disse midlene eller enkelt kan få tak i dem.

Er det et stort og raskt voksende marked?

For at det skal være økonomisk lønnsomt å gå inn i et marked må vi snakke om et stort vekstmarked. Jo større den forventede veksten i fremtiden er, jo mer attraktivt er det å prøve å realisere forretningsideen. Dreier forretningsideen seg om å gå inn i et mettet marked eller et marked i tilbakegang, bør du normalt ikke gå videre med forretningsideen din.

Kunden

Hvem vil være den typiske kunden? Bedrift- eller forbrukermarkedet? Hvilket markedssegment vil du her rette deg mot og hva kjennetegner disse kundene? Hvor mange og kjøpesterke er, hvordan kan du identifisere og nå dem med din markedsføring? Hvilke forventninger har de og hvilke evalueringskriterier vektlegger de når de skal kjøpe noe, og hvordan har du tenkt å tilfredsstille disse forventningene på en bedre måte enn det konkurrenten er istand til idag og hvor dyktig vil du klare å være på de beslutningskriteriene som betyr mest for kundene?

Her teller det lite hva du selv mener. Du må gå ut i felten og spørre potensielle kunder om hva de mener om dette. Er de enig at dette vil tilfredsstille deres forventninger på en bedre måte enn det konkurrentene klarer idag og er de enige at dette er viktig nok til å velge denne løsningen fremfor konkurrerende løsninger? Kun når du er sikker på dette bør du gå videre med ideen.

Nøkkelmedarbeidere

Hvilke nøkkelmedarbeidere vil du trenge for å lykkes med forretningsideen, hvilken kompetanse og erfaring må de ha, hvor mye må du betale dem og hvor kan du finne disse nøkkelmedarbeiderne? Du kan ikke gjøre alt selv, så du vil alltid være avhengig av andre som kan utfylle den kompetansen og erfaringen du mangler. Er det i praksis umulig for deg å få tak i disse nøkkelmedarbeiderne til en pris du har råd til å betale, bør du ikke gå videre med ideen.

Hvilke andre medarbeidere vil du trenge, hvilken kompetanse og erfaring må de ha, hvor mange trenger du, hvor mye må du betale i lønn for dem og er det mulig for deg å rekruttere disse medarbeiderne der du har tenkt å etablere virksomheten. Det hjelper lite at arbeidskraften finnes i Oslo, hvis du har planer om å åpne i Ålesund og ingen kvalifiserte medarbeidere kan tenke seg å flytte til Ålesund. Er arbeidskraften vanskelig tilgjengelig eller vil koste for mye i forhold til hvilke inntekter forretningsideen vil gi bør du kanskje ikke gå videre med ideen.

Markedsføring

Hvordan kan du markedsføre forretningsideen din og hva vil dette koste? Hvordan har du tenkt å selge ideen? Gjennom eget salgsapparat eller gjennom et eksternt? Hvem kan stå for distribusjonen, installasjonen og kundeservicen? 

Er det umulig å få innpass i det salgs- og distribusjonsapparatet du vil være avhengig av for å selge og distribuere produktet ditt til dine potensielle kunder har det lite for seg å gå videre med ideen. Sjekk derfor dette tidlig i reasearch fasen. 

Leverandører

Hvilke leverandører vil du trenge for å kunne realisere din forretningside og er det mulig for deg å få dem til å bli dine leverandører? Er dette umulig fordi andre har enerett i Norge eller de ikke har muligheten til å levere til deg av andre årsaker er det lite vits å gå videre med ideen. Det er derfor greit å sjekke dette først som sist.

Lovverket og godkjenninger

Finnes det lover og regler som gjør det vanskelig å gjennomføre forretningsideen på planlagt måte er det ikke noe vits å gå videre med den. Kanskje krever det ulike former for godkjenninger som det ikke er enkelt å få. Sjekk derfor dette tidlig i reasearch fasen.

Lokalisering

Hvor vil det være best å prøve å realisere forretningsideen, finnes det ledige lokaler her og hva vil disse lokalene eventuelt koste?

Hva vil det kreve å gjøre forretningsideen til et salgbart produkt eller tjeneste?

Siden forretningsideen foreløpig bare foreligger som en ide, bør du starte med å sette opp en list over hva som må gjøres for å gjøre ideen om til et salgbart produkt/tjeneste, hvor lang tid dette vil ta, hvilke ressurser og kompetanse dette vil kreve og hva dette vil koste. 

Når denne listen er klar må du gå kritisk igjennom din egen kompetanse og økonomiske situasjon for å avgjøre om du har kompetansen, tålmodigheten og ressursene som vil kreves for å gjennomføre dette. Har du ikke det bør du ikke gå videre med ideen.

 

Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!
Rapporter en feil, mangel eller savn

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Gründer-skolen

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Selskapets idéfaseProduktutvikling trinnene >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Gründer – skolen
 • Gründer / entreprenør
 • Hvorfor ønsker du å bli en gründer og forstår du risikoen du tar?
 • Hvilke egenskaper må gründeren ha?
 • Hvordan mislykkes som grunder?
 • Hvordan lykkes som gründer?
 • De ti bud for å lykkes med å etablere egen virksomhet
 • Halve oppskriften til suksess er å oppnå fremgang ved å unngå å gjøre feil
 • Suksessfaktor 1 – Produkt/tjeneste (verditilbudet)
 • Suksessfaktor 2 – Markedet & markedskommunikasjon
 • Suksessfaktor 3 – Ledelse, kompetanse og verdiskapning
 • Suksessfaktor 4 – Finansielle forhold
 • Starte eget firma: Grunderprosessen / etableringsprosessen
 • Starte eget firma: Fase 1 – Fra ide til beslutning
 • Starte eget firma: Fase 2 – Fra planlegging til etablering
 • Starte eget firma: Fase 3 – Fra registrering til lansering av selskapet
 • Selskapets idéfase
 • Research fasen til forretningsideen
 • Produktutvikling trinnene
 • Prototype
 • Beslutningsfasen
 • Planleggingsfasen til selskapsetableringen
 • Tillatelser
 • Forretningsplan
 • Corporate Governance (eierstyring)
 • Styret i bedriften
 • Finans og finansiering
 • Registrer selskapet
 • Immaterielle rettigheter
 • Etableringsfasen til selskapet
 • Å leie lokaler
 • De administrative arbeidsoppgavene
 • Rekruttering
 • Opplæring av medarbeidere
 • Belønning og belønningssystemer
 • Helse, miljø og sikkerhet (HMS)