Research fasen til forretningsideen


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 15 av 26 artikler om Selskapsetablering
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


skrivebordundersokelse

Når du sitter med en god forretningsidè, er neste fase å sjekke om forretningsidèen er gjennomførbar i forhold til dine ressurser, lovverket og konkurransesituasjonen.

 • Hvem er kundene, konkurrentene, leverandørene og hvilke interessenter har interesser av å påvirke prosjektet?
 • Hvilke forventninger og krav har de?
 • Finnes det lover, regler eller tekniske hindringer som stopper prosjektet?

Situasjonsanlyse

Før du kan gå videre med forretningsidèen må du derfor gjennomføre en grundig situasjonsanalyse som omfatter alle aktørene i markedssystemet til grunderprosjektet ditt, hvor aktørenes svake og sterke sider blir kartlagt, samtidig som man avdekker hvilke muligheter og trusler som finnes i dette markedssystemet.

Jeg viser her til min artikkelserie om situasjonsanalysen og markedssystemet hvor jeg forklarer i detalj hvordan situasjonsanalysen bør gjennomføres og hvilke aktører i markedssystemet som bør inngå i situasjonsanalysen.

Kundesamtaler

Etter den innledende skrivebordundersøkelsen hvor du går igjennom alle tilgjengelig sekundær data omkring din forretningside er må du gå videre med en feltundersøkelse hvor du tar med deg prototypen og konseptet ut til kunden for å høre deres mening om din forretnngside. Det er dem som skal kjøpe produktet. Det er derfor ekstremt viktig at du gjennomfører slike feltundersøkelser, hvor du samler inn hva kunden legger vekt på, hva de liker med din forretningside og hva de savner. Dette kan gjøre på mange måter. F.eks. gjennom:

Leverandør samtaler

Når du er sikker på at verditilbudet du planlegger å tilby kundene dine holder mål, er det på tide å sjekke om det er mulig å produsere og levere produktet eller tjenesten på ønsket måte til kunden til den prisen du tenker deg. 

Det er nå på tide å ta kontakt med de ulike leverandørene som finnes for å finne ut hvilke av dem du skal satse på å bruke når du starter opp. Ved å ta kontakt med dem tidlig i prosessen kan du få mange verdifulle innspill fra dem. Forhold og utfordringer du selv ikke var klar over eksisterte. Alle bransjer er forskjellige. Det gjelder derfor raskest mulig å sette seg inn i hvordan bransjen fungerer. Hvilke aktører som inngår i de ulike leddene i verdikjedesystemet og hvilke av dem du kan samarbeide med for å realisere din ide.

Er du heldig kan det kanskje hende at de tilbyr deg ulike former for leverandør finansiering. Noe jeg vil komme tilbake til under lånefinansiering.

Salgs- og distribusjonskanaler

Når samtalene med alle potensielle leverandører er gjennomført er neste utfordring å avgjøre hvordan verditilbudet skal selges og distribueres til kunden på en lønnsom måte.

Hvem skal selge verditilbudet, hvordan skal de selge det og hvor stor del av omsetningen vil dette koste deg? Dette er kritiske spørsmål som må avklares før du etablerer selskapet.

Her ligger ofte de største problemene for et nyetablert selskap. Det gjelder derfor å starte samtalene med potensielle salgs- og distribusjonskanaler for din forretningside tidlig i prosessen, da det er her de fleste grunderprosjekter får problemer.

Konkurrentanalyse

Til slutt trenger du en skikkelig konkurrentanalyse. Selv om du ikke tror at konkurrentene dine har noe tilsvarende gjelder det å være på den sikre siden. Kanskje har de prøvd ut forretningsideen din tidligere og skrotlagt den av ulike årsaker. Har de det gjelder det å avdekke hva som var årsaken til at de valgte å kutte dette ut og vurdere disse forholdenes gyldighet for deg.

Er forretningsideen noe som ligger i tiden kan det hende at de allerede holder på med å utvikle noe lignende som er enda bedre og rimeligere enn det du har tenkt å komme med. Det gjelder derfor å være en spion og bruke litt tid på å kartlegge hva konkurrentene holder på med på bakrommet, så du ikke blir tatt med buksa nede senere.

Er forretningsideen din enkel å kopiere kan du være sikker på at konkurrentene dine vil begynne å kopiere deg hvis du får suksess. Det gjelder derfor å kartlegge på hvilken måte det er mulig å beskytte forretningsideen gjennom patenter og mønsterbeskyttelse før du lanserer ideen. 

Du trenger kort sagt en skikkelig konkurrentanalyse for å avdekke om din forretningside har en eller flere varige konkurransefortrinn som vil gjøre selskapet levedyktig over tid. Kortsiktige konkurransefortrinn kan konkurrentene lett kopiere. Det gjelder derfor å ha en forretningside med viktige kundeverdier i kundens øyne som gir selskapet det vi kaller varige konkurransefortrinn.

Porters “Five force” modell vil i denne vurderingen være et nyttig verktøy i den strategiske vurderingen.

Markedsanalyser

Samtidig som konkurrentanalysen gjennomføres gjelder det å kartlegge hvordan markedet for din forretningside forventes å utvikle seg i årene fremover. Er dette et hurtig voksende, stagnerende eller et marked i tilbakegang? 

At dette kartlegges er viktig for å være sikker på at selskapet går inn på et marked som forventes å vokse i årene fremover.

Jeg viser her til min artikkelserie om prognosering for nærmere informasjon om hvordan du kan gå frem for å estimere markedets forventede utvikling.

Suksessfaktorer

Til slutt gjelder det å avslutte reacher fasen med at du setter opp en liste over forhold som du anser som kritiske suksessfaktorer for din selskapetablering. Denne listen danner så grunnlaget for planleggingsfasen som jeg tar for meg i min neste artikel.

Denne artikkelen og resten av artikkelserien kan lastes ned som en e-bok1 ! Artikkelserien fortsetter under.

Tegn årsabonnement

Tegn et abonnement til Kr. 178/år og få ubegrenset tilgang til alle våre artikler og serier!

Bli medlem

Tegn et medlemskap til Kr. 198/år for å laste ned alle våre e-bøker i PDF-format i ett år.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Selskapsetablering

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << Selskapets idéfasePlanleggingsfasen til selskapsetableringen >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Gründer / entreprenør
 • Har du en forretningsidè du ønsker å realisere?
 • Hvorfor ønsker du å bli en gründer og forstår du risikoen du tar?
 • Hvilke egenskaper må gründeren ha?
 • Hvordan mislykkes som grunder?
 • Hvordan lykkes som gründer?
 • De ti bud for å lykkes med å etablere egen virksomhet
 • Halve oppskriften til suksess, er å oppnå fremgang ved å unngå å gjøre feil.
 • Suksessfaktor 1 – Produkt/tjeneste (verditilbudet)
 • Suksessfaktor 2 – Markedet & markedskommunikasjon
 • Suksessfaktor 3 – Ledelse, kompetanse og verdiskapning
 • Suksessfaktor 4 – Finansielle forhold
 • Gründerens 7 faser
 • Selskapets idéfase
 • Research fasen til forretningsideen
 • Planleggingsfasen til selskapsetableringen
 • Kapitaliseringfasen : – Hvordan finansiere forretningsideen?
 • Egenkapital
 • Venture Capital (risikokapital)
 • Hvordan gå frem ovenfor investormarkedet?
 • De magiske prosentsatsene for en grunder og investor !!!
 • Investeringsavtaler
 • Vurdering av lånesøknader
 • Etableringsfasen til selskapet
 • Tillatelser
 • De administrative arbeidsoppgavene