Ansettelse

Ansettelse er en lovregulert form for avtalemessig forhold mellom to parter om utførelse av arbeid- Her får vi igjennom regelverket.