Kategori: Driftsfasen

styring

Styring og kontroll av virksomheten

Denne artikkelen er del 9 av 9 artikler i om Driftsfasen til selskapet

Denne artikkelen er del 10 av 10 artikler i om Strategisk kjerne

Denne artikkelen er del 3 av 26 artikler i om Psykososialt arbeidsmiljø

Denne artikkelen er del 1 av 31 artikler i om Styring og kontroll

Denne artikkelen er del 11 av 22 artikler i om Holistisk Systemledelse

Styring- og kontroll går ut på hvordan virksomheten bygger opp sine styrings- og kontrollsystemer for å sikre en stabil kurs mot virksomhetens overordnede mål

Les mer