Domene og webhotell fra OnNet.no

man in black suit jacket holding black smartphone

Innholdsfortegnelse

Hva er en lederrolle?

Når vi snakker om lederrolle mener vi den væremåten en leder tror andre forventer at de skal ha. En antagelse som påvirker hvordan lederen selv ser på seg selv og sin lederrolle, treffer sine beslutninger og velger sine handlinger. Lederrollen er ikke et statisk sett av forventninger, men formes og endre konstant av organisasjonens kultur og forventningene medarbeiderne har til sin leder. I tillegg påvirkes den av lederens egen forventninger til seg selv. Disse forventningene kan ofte virke motstridene. Av den grunn er det viktig å finne en god balanse mellom rollene du forventes å fylle, og hvem du er som person.

Henry Mintzberg sine 10 lederroller

Selv om det er mange som har prøvd å forklare lederens rolle i en organisasjon tenker de fleste på Henry Mintzberg (1973) sine 10 lederroller når begrepet lederroller blir nevnt. En teori som bygger på observasjoner Mintzberg gjorde på slutten 1960-tallet av fem utvalgte ledere.

For Mintzberg er en lederrolle en samling aktiviteter som har fellestrekk. For at en leder skal kunne fungere optimalt, må lederen spille på og beherske alle 10 lederrollene han identifiserte, mente Mintzberg.

Tre hovedtyper lederroller

Mintzberg sine 10 lederroller kan grupperes i tre hovedtyper av lederroller (Mintzberg, 1973, s.56):

 1. Mellommenneskelige roller – 3 roller:
  – frontfigur
  – leder
  – kontaktskaper
 2. Informasjonsroller – 3 roller:
  – overvåker
  – informasjonsspreder
  – talsperson
 3. Beslutningsroller – 4 roller:
  – grunder
  – problemløser
  – ressursfordeler
  – forhandler

Et sentralt premiss for Mintzberg var at den enkelte leders personlighet kan påvirke hvordan en rolle utøves, men ikke det faktum at den faktisk utøves (Mintzberg, 1973, s.54).

Mellommenneskelige roller

De mellommenneskelige rollene omfatter mellommenneskelig relasjonsbygging og omfatter en rekke formelle lederoppgaver som involverer mange ulike beslutninger, Vi snakker her ikke først og fremst om strategiske beslutninger, men om operative, daglige beslutninger.

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss