Oppgavediagnose


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 7 av 17 artikler om Markedsplanlegging
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Etter at vi valgt vår målgruppe, markedsmål og bestemt oss for å hvilken markedsstrategi vi skal følge, er neste oppgave å utvikle en markedsføringmiks og et markedsprogram til denne strategien. 

For å kunne gjøre dette trenger vi først en oversikt over hvilke oppgaver virksomheten står ovenfor og som må løses for å kunne nå markedsmålet. Vi skiller her mellom:

 • Markedsføringsoppgaver – oppgaver som må løses for å oppnå konkurransefortrinn og skape de riktige forventningene, den rette opplevelsen og oppfølgingen til at en kjøp oppstår, med et resultat som skaper såvel kundetilfredshet som kundelojalitet.
 • Kommunikasjonsoppgaver – oppgaver knyttet til å skape det rette omdømme, gjøre verditilbudet kjent, fortelle hvilke behov og problemer det løser, hvorfor de bør velge det, samt vise vei til og minne om det.

For å skaffe oss denne oversikten over hvilke markeds- og kommunikasjonsoppgaver som må løses i planleggingsperioden må vi gjennomføre en oppgavediagnose.

Med oppgavediagnose menes:

En situasjonsanalyse av målgruppen for å avdekke hvilke markeds- og kommunikasjonsoppgaver virksomheten må løse for å nå et spesifikk mål

Avdekke hvilke oppgaver som må løses

Ønsker f.eks. å dekke hele Norge, men mangler forhandlere i flere fylker vil en av markedsoppgavene å skaffe flere forhandlere som dekker disse fylkene for å sikre et landsdekkende forhandlernettverk.

Kjenner kun 5% av målgruppen til virksomhetens verditilbud, må man starte først med å øke kjennskapen til tilbudet hos målgruppen før vi kan gjøre oss noen forhåpninger om at de vil begynne å kjøpe våre produkter og tjenester. Økt kjennskap til verditilbudet vil da være en viktig kommunikasjonsoppgave som må løses, før vi kan begynne å vise vei til verditilbudet og starte innsalget.

Avdekke hvilke virkemidler som kan brukes for å løse oppgaven

Samtidig som vi avdekker markeds- og kommunikasjonsoppgavene må vi kartlegge hvilke konkurranse- og kommunikasjonvirkemidler vi kan benytte oss av for å løse de avdekkede markeds- og kommunikasjonsoppgavene. Dette er viktig fordi det har lite for seg å prøve å løse problemer vi ikke vet hvordan vi kan løse. Problemene (oppgavene) vi avdekker må være oppgaver som det må være mulig å løse med de ressursene (pengene og kunnskapen) virksomheten har til rådighet.

At vi samtidig avdekker hvilke konkurranse- og kommunikasjonvirkemidler som kan brukes for å løse de avdekkede oppgavene gjør det også enklere å utvikle den endelige markedsføringsmiksen og markedsprogrammet til den.

Beregn kostnadene ved de ulike alternative løsningene

Ettersom det har lite for seg å satse på virkemiddelbruk virksomheten ikke har økonomiske ressurser til å gjennomføre, må vi beregne kostnadene ved å velge de ulike alternative løsningene, slik at vi kan utelukke all virkemiddelbruk som virksomheten ikke har råd til å gjennomføre i praksis eller hvor utfallet er uvisst.

De alternative løsningene som ligger innenfor den kostnadsrammen markedsplanleggingen må holde seg innenfor går vi videre med.

Oppgavene må prioriteres etter viktighet

Ettersom du garantert vil avdekke flere oppgaver enn virksomheten har ressurser til å løse eller som ikke er hensiktsmessig å løse på nåværende tidspunkt, må du prioritere de avdekkede oppgavene etter deres viktighet i dagens situasjon.

Kjenner kun 5% av målgruppen til verditilbudet har det lite for seg å bruke penger på å vise vei til tilbudet og prøve å foreta et innsalg. Det bør prioriteres senere når tilstrekkelig mange i målgruppen kjenner til verditilbudet og dets kjernebudskap (hva slags produkt/tjeneste er dette, hvilke behov dekker det og hvilke egenskaper har det).

Denne artikkelen og resten av artikkelserien kan lastes ned som en e-bok1 ! Artikkelserien fortsetter under.

Tegn årsabonnement

Tegn et abonnement til Kr. 178/år og få ubegrenset tilgang til alle våre artikler og serier!

Bli medlem

Tegn et medlemskap til Kr. 198/år for å laste ned alle våre e-bøker i PDF-format i ett år.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Markedsplanlegging

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << MarkedsstrategiMarkedsføringsoppgaver >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Markedsplanlegging
 • Situasjonsanalyse
 • Målgruppe
 • Kjøper- og selgerinitativ
 • Markedsmål
 • Markedsstrategi
 • Oppgavediagnose
 • Markedsføringsoppgaver
 • Markedsføringsmiks og konkurransevirkemidler
 • Kommunikasjonsoppgaver
 • Kommunikasjonvirkemiddel
 • 4-planleggingsdimensjoner for markedsføringen
 • Omdømme (Corporate branding)
 • Før kjøpet: Skape rette forventninger
 • Under kjøpet: Skape en opplevelse som overgår forventningene
 • Etter kjøpet: Følge opp kunden
 • Markedsplan