Domene og webhotell fra OnNet.no

Etter at vi valgt vår målgruppe, markedsmål og bestemt oss for å hvilken markedsstrategi vi skal følge, er neste oppgave å utvikle en markedsføringmiks og et markedsprogram til denne strategien. 

For å kunne gjøre dette trenger vi først en oversikt over hvilke oppgaver virksomheten står ovenfor og som må løses for å kunne nå markedsmålet. Vi skiller her mellom:

  • Markedsføringsoppgaver – oppgaver som må løses for å oppnå konkurransefortrinn og skape de riktige forventningene, den rette opplevelsen og oppfølgingen til at en kjøp oppstår, med et resultat som skaper såvel kundetilfredshet som kundelojalitet.
  • Kommunikasjonsoppgaver – oppgaver knyttet til å skape det rette omdømme, gjøre verditilbudet kjent, fortelle hvilke behov og problemer det løser, hvorfor de bør velge det, samt vise vei til og minne om det.

For å skaffe oss denne oversikten over hvilke markeds- og kommunikasjonsoppgaver som må løses i planleggingsperioden må vi gjennomføre en oppgavediagnose.

Med oppgavediagnose menes:

En situasjonsanalyse av målgruppen for å avdekke hvilke markeds- og kommunikasjonsoppgaver virksomheten må løse for å nå et spesifikk mål

Avdekke hvilke oppgaver som må løses

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.