Domene og webhotell fra OnNet.no

frachisemodell
Figur: Nilssen, Børge (første utgave) – Franchise, Fagbokforlaget

Historisk utvikling av franchise konseptet

Franchise opptrer i mange former. Det hevdes at det hele startet av den fransk kongen som ga rettighetene til å kreve inn skatter til lokale adelsmenn. Det første kommersielle franchisesystemet ble opprettet i 1863 av Singer Sewing Machine Company som ga utvalgte selgere retten til å selge Singer symaskiner. Dette er kjent som “produkt franchise” eller “produkt distribusjons franchise”.

På 1900-tallet ble det mer vanlig å knytte kundene til produkter og varemerker. Et eksempel på dette er salg av olje- og bensinmerker på bensinstasjonene. Som for eksempel når man driver en Shell bensinstasjon forpliktet seg til å kun selge Shell sin olje og bensin. Dette kalles da “produkt- og varemerkefranchise”.

I dag snakker man om “moderne franchise” eller “business format franchise” hvor man da også har tatt med innhold som kundeopplevelse — kunden skal ikke merke forskjell på forskjellige filialer. Det vil si at kunden skal ha den samme opplevelsen ved kjøp uavhengig av hvilken butikk man gjør sine innkjøp.

Franchise er blitt en dominerende salgs- og omsetningskanal

I følge Nilssen går over 50 % av all handel i USA gjennom franchisekonseptet, mens i Norge ligger man på ca 20 % (Nilssen, 2002).

franchise-utvikling
Figur: Nilssen, Børge (første utgave) – Franchise, Fagbokforlaget

Franchisekonsept og rollefordeling

Et franchisekonsept består av franchisegiveren og franchisetakeren, hvor forholdet dem i mellom er definert gjennom franchiseavtalen og franchisepakken.

franchise-modell
Figur: Nilssen, Børge (første utgave) – Franchise, Fagbokforlaget

De ulike begrepene kan kort forklares slik:

  • Franchisegiver – Den som eier rettigheten til franchisekonseptet og er den som inngår en franchiseavtale med franchisetakerne.
  • Franchisetaker – Den som inngår en franchiseavtale med franchisegiveren for å få rett til å ta del i og bruke franchisekonseptet.
  • Franchisekonsept – Forretningsmodellen og systemene som inngår i franchiseavtalen og franchisepakken.
  • Frannchiseavtale – Avtalen mellom franchisegiveren og franchisetakeren, hvor franchisetakeren får rett til å ta del i og bruke franchisekonseptet og franchisepakken i henhold til denne avtalen.
  • Franchisepakken – Alt som inngår i franchisekonseptet, f.eks. oppskrifter, felles profileringsmateriell og uniformering, innkjøpsavtaler, økonomisystemer o.s.v.

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.