Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 5 av 19 artikler om Språklige virkemidler

Lese tid (240 ord/min): 2 minutter

Slang

Slang er uformelle ord og uttrykk som blir brukt som erstatning for mer formelle begrep. Oftest brukes slangord i kommunikasjon mellom mennesker som har samme interesser og sosiale bakgrunn. Slik bruk av slang kan fungere som en måte å signalisere tilhørighet på.

Språkforskeren Kristine Hasund beskriver slang som moteord som er bevisste brudd med normalspråket. Hun hevder også at svært mye slang oppfinnes av voksne og spres til ungdom gjennom massemedier som film, musikk, o.l.

De fleste slanguttrykkene lever et kort liv. Så fort nyhetens interesse forsvinner og/eller de blir utfordret av nye konkurrenter, forsvinner de ut i glemselen. Enkelte ganger lykkes slangord i å bli akseptert av store deler av befolkningen. De kan da bli akseptert som fullverdige nyord i det offisielle norske språket (kul, kjip) (VGSkole).

Sjargong

Sjargong (fransk: jargon) er en spesiell måte å uttrykke seg på mellom personer innenfor et spesialområde eller en egen gruppe. Det kan være vanskelig for utenforstående å forstå slik sjargong. Opprinnelig ble sjargong brukt som et kodespråk mellom kriminelle i Frankrike. Poenget var å gjøre det vanskeligere for politiet å forstå kommunikasjonen forbryterne imellom. Sjargong består gjerne av faguttrykk som er relevante for fagområdet, eller det kan dreie seg om spesielle ord og uttrykk innenfor mer eller mindre lukkede grupper.

Slang og sjargong betyr omtrent det samme: gruppe- eller klikkspråk. Det vil si at begrepene er relativt synonyme. Forskjellen mellom dem er at vi hovedsaklig bruker sjargong om spesiell språkbruk som et knyttet til yrke eller hobby. Slang er et mer generelt begrep som har en bredere betydning (VGSkole).

Kilder:

 • VGSkole: http://www.vgskole.no/teachers/norsk/spraak/virkemidler/#slang
Du leser nå artikkelserien: Språklige virkemidler

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << OrdvalgAllusjon og intertekst >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Språklige virkemidler
 • Stereotypier
 • Bryt ikke radikalt med målgruppens forventningsbilde
 • Ordvalg
 • Slang og sjargong
 • Allusjon og intertekst
 • Gjentakelse
 • Humor
 • Ironi og sarkasme
 • Klisjé
 • Metafor
 • Sammenligning
 • Kontrast
 • Personifikasjon
 • Rim
 • Allegori, besjeling, eufemisme og dysfemisme
 • Eventyr
 • Historiefortelling
 • Myte
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.