Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 2 av 6 artikler om Organisering av markedsføring funksjonen
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


    Denne artikkelen er del 7 av 16 artikler om Rekruttering
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Hva er en markedssjef?

Markedssjefen er ansvarlig for markedsavdeling og markedsføringfunksjonen til virksomheten. Det vil si alle markedsføring og arbeidsoppgavene som inngår i kundeperspektivet.

Den engelske betegnelsen for markedssjef er chief marketing officer, eller CMO som denne tittelen forkortes til. I mindre norske virksomheter kalles markedssjefen også for markedsansvarlig hvis vedkommende ikke har personalansvar.

markedssjef

Plassering i organisasjonen

Markedssjefen er en mellomleder og rapporterer normalt til administrerende direktør (daglig leder). I større virksomheter med en egen salgsavdeling som ledes av en egen salgssjef, rapporterer salgssjefen normalt til markedssjefen som har ansvaret med å koordinere salgsinnsatsen med den øvrige markedsinnsatsen. 

I større bedrifter samarbeider også markedssjefen med produktsjefen eller produktutvikleren for å sørge for at virksomhetens fremtidige produkter og tjenester blir utviklet i tråd med kundens behov, krav, ønsker, erfaringer og forventninger. 

Markedssjefen har ansvaret for at markedsmålet topp-ledelsen har satt blir nådd. Normalt er markedssjefen med i dialogen som leder frem til den endelige markedsmålet. Markedssjefens oppgave er så å bryte dette overordnede målet til mindre håndgripelige, realistiske og målbare del-mål for de ulike delene av markedsføringen og markedsavdelingen. Inkludert sette opp et markedbudsjett som viser hvilke inntekter virksomheten vil få og hvilke markedsføringskostnader som vil oppstå for å generere disse inntektene. 

Markedssjefens arbeidsoppgaver

Vanlige arbeidsoppgaver for en markedssjef er:

 • strategisk-, taktisk- og operativ markedsplanlegging
 • gjennomføre maredsanalyser, overvåke trender, konkurrentene og markedsutviklingen
 • leverandør og nøkkelkundeforhandlinger
 • omdømme og merkevarebygging
 • gjennomføre, evaluere og kontrollere markedsaktiviteter
 • ansvar for innhold på nettsidene og annet kommunikasjonsmateriell
 • motivasjon og ledelse av medarbeiderne i markedsavdelingen
 • relasjonsbygging og oppfølging av nøkkelkunder og samarbeidspartnere
 • markedsrapportering

Nødvendige egenskaper for markedssjefen

Ellers stilles de samme kravene som for alle andre ledere i virksomheten. Jeg anbefaler derfor at du leser min artikkelserie om lederstil for nærmere informasjon om hvilke lederstil markedssjefen bør velge og hvilke personlige egenskaper en markedssjef bør ha.

Denne artikkelen og resten av artikkelserien kan lastes ned som en e-bok1 ! Artikkelserien fortsetter under.

Tegn årsabonnement

Tegn et abonnement til Kr. 178/år og få ubegrenset tilgang til alle våre artikler og serier!

Bli medlem

Tegn et medlemskap til Kr. 198/år for å laste ned alle våre e-bøker i PDF-format i ett år.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Organisering av markedsføring funksjonen

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << MarkedsavdelingenSalgsleder (Salgssjef) >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Markedsavdelingen
 • Markedssjef
 • Salgsleder (Salgssjef)
 • Organisering av markedsapparat og salgsorganisasjonen
 • Design av salgsdistrikt
 • Organisering av Key Account Management funksjonen
 • Du leser nå artikkelserien: Rekruttering

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << Økonomisjef (CFO)Salgsleder (Salgssjef) >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Rekruttering og rekrutteringsprosessen
 • Hva må gjøres før rekrutteringen kan starte?
 • Headhunting – systematisk søking etter kandidater
 • Riktig kandidat og stillingsanalyse
 • Daglig leder/administrerende direktør
 • Økonomisjef (CFO)
 • Markedssjef
 • Salgsleder (Salgssjef)
 • Stillingsannonsen
 • Vurdererens rolle i rekrutteringsprosessen
 • Bruk av sosiale medier i rekrutteringen
 • Screening av kandidatene (jobbsøkerne)
 • Førstegangsintervjuet
 • Annengangsintervju
 • Referanseintervjuet
 • Talentutvikling