Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

Beskyttet innhold!

For å lese denne og våre øvrige sider må du tegne et årsabonnement og være logget inn.

Som abonnent/medlem får du tilgang til alt innholdet på sidene våre, og skulle sidene våre ikke leve opp til forventningene dine har vi en "Pengene tilbake garanti" du kan benytte.

Tegn abonnement!

    Denne artikkelen er del 4 av 5 artikler om Innovasjon - spredning og adopsjon

Diffusjonsprosessen til Rogers forteller ingenting om hvor raskt innovasjonen vil bli adoptert.

Det finnes ingen teorier eller modeller som kan benyttes for å estimere dette nøyaktig, men det finnes en del kjente faktorer som har innflytelse på diffusjonsprosessens hastighet.


Innovasjonens relative fordel

Jo større åpenbare fordeler innovasjonen gir, desto raskere vil den bli adoptert. For å avgjøre produktets relative fordel vil et naturlig referansepunkt være det nærmeste substitutt som foreligger på markedet i dag. Innovasjoner som er vesentlig bedre enn substituttet innovasjonen erstatter spres raskere enn innovasjoner som ikke har en vesentlig relativ fordel. E. Rogers sier: “graden av relativ fordel kan uttrykkes som økonomisk lønnsomhet, sosial prestisje, eller endre fordeler“. Jo viktigere innovasjonen anses for brukeren, jo raskere vil diffusjonen mot adopsjon gå.

Innovasjonens levetid

Innovasjonens levetid påvirker også spredningen av diffusjonen. Dette fordi noen slutter å ha objektet fordi objektet blir forbrukt, mistet, ødelagt eller byttet ut med et substitutt, slik at andelen med objektet faller. Objekter med kort levetid spres derfor generelt saktere enn objekter med lengre levetid.

Innovasjonens forenlighet

Er innovasjonen i tråd med segment enes behov, ønsker, normer, verdier, holdninger, interesser, preferanser og atferdsmønster ? Kulturelle forskjeller eller forskjeller i ulike sosiale lag og grupper, gjør at innovasjonen vil bli akseptert med ulik hastighet i markedet. Strider innovasjonen med referansegruppenes normer, verdier, preferanser eller rolleforventninger, vil det gå lang tid før innovasjonen blir adoptert, hvis den noen gang vil bli det.

Siden de stadig flere produkter blir kjøpt for å gi eieren/brukeren identitet. Den skal signalisere forbrukerens livsstil og verdi. Produktene som velges skal først og fremst styrke eierens selvbilde og dekke hans funksjonelle behov.

Innovasjonens kompleksitet

Hvis innovasjonen oppleves som komplisert og vanskelig, vil dette hemme diffusjonsprosessen. Mange vegrer seg for å kjøpe en avansert kalkulator, selv om de kunne ha stor nytte av den. Bare bruksanvisningen får de til å grøsse.

Innovasjonens kompatibilitet

At en innovasjon baserer seg på samme teknologi, er kompatibel med eksisterende
verdier og tidligere erfaringer, er sterkt knyttet til spredningsmuligheten. Jo enklere det er å integrere en innovasjon med eksisterende teknologi og sosiale mønstre, jo større er også sannsynligheten for adopsjon og spredning.

Innovasjonens delighet/testbarhet

Delelig het innebærer at forbrukeren får “testet” produktet. Du har sikker mange ganger fått tilbud om å smake på nye matvarer i butikken. Dette kalle sampling (stikkprøve).

Forskning viser at muligheten av å kunne prøve ut en innovasjon, uten forpliktelser og med minimale investeringer, øker sannsynligheten av spredning. Det å kunne prøve ut innovasjoner fører til at potensielle brukere reduserer usikkerhet omkring risiko og fordeler. Selv når det beviselig kan argumenteres for eller imot, vil personlig erfaring kunne veie
tyngre enn bevisene.

Innovasjonens observerbart

Med observerbart menes i hvilken grad vi kan se at en innovasjon fungerer. Ved å observere andre brukere kan vi lære av deres erfaringer, uten å måtte prøve innovasjonen selv for å gjøre oss opp en mening. I hvilken grad en potensiell bruker kan observere adopsjonen av innovasjonen påvirker derfor hvor fort adopsjonen sprer seg. Jo enklere det er for oss å se innovasjonens fordeler gjennom å observere andre som har tatt innovasjonen i bruk, jo raskere vil innovasjonen spre seg.

Innovasjonens kommuniserbarhet

En innovasjon kan være enkel eller vanskelig å kommunisere til de potensielle kundene i markedet. Jo lettere det er for forbrukerne å forstå fordelen ved innovasjonen, desto raskere går diffusjonen.

Markedskommunikasjon

Jo mer markedskommunikasjon som iverksettes mot målgruppen, jo flere får kjennskap til innovasjonen. Jo flere som får kjennskap til innovasjonen, jo raskere går også diffusjonsprosessen. Markedskommunikasjon trykket påvirker dermed diffusjonsprosessens hastighet.

Innovasjonens risiko

Hvor stor risiko er det forbundet ved å adoptere innovasjonen. Desto større risiko, desto tregere vil diffusjonsprosessen gå. I denne sammenheng tenker vi ikke bare på økonomisk risiko. Risikoen vil bli vurdert på flere ulike mentale plan. Noe som illustrasjonen under indikerer.

  • Økonomisk risiko – er innovasjonen virkelig verdt pengene?
  • Sosial risiko – hva vil naboen si?
  • Psykologisk risiko – tenk om jeg angrer?
  • Funksjonell risiko – vil jeg klare å betjene/bruke innovasjonen?

Demografiske variabler

Demografiske variabler ved segmentene innovasjonen har også stor betydning for diffusjonen. Jo høyere utdanning og inntekt målgruppen har, desto raskere går diffusjonsprosessen. Også alder har en generell innflytelse på diffusjonsprosessen, da eldre konsekvent er mer kritiske enn yngre mennesker. Avhengig av hva innovasjonen går ut på vil husstandstørrelse, bosted og sivilstatus også ha innflytelse på diffusjonsprosessen.

Dagens behovstilfredsstillelse

Er det et åpenbart behov på markedet for å lansere et forbedret produkt. Føler forbrukerne at de i dag får dekt det behovet innovasjonen tar sikte på å dekke på en meget god måte, er det vanskeligere å få deres oppmerksomhet og aksept, enn om det er et åpenbart behov for forbedringer.

Dagens spedning

Spredningen går raskere jo flere forbindelser de som har diffusjonsobjektet har til individer uten objektet, da dette stimulerer “jungeltelegrafen” i form av WOM og eWOM.

Hvis populasjonen (målgruppen) er uendelig stor, vil spredningen øke i takt med antallet som har diffusjonsobjektet. Når målgruppen er av en begrenset størrelse går spredningen raskere når antall individer som har objektet øker, inntil et vist punkt, før diffusjonshastigheten avtar. Etter hvert som flere har diffusjonsobjektet, jo vanskeligere blir det også å komme i kontakt med individer som ikke har objektet. På samme måte foregår spredningen sakte når få har diffusjonsobjektet, siden mye av kontakten skjer mellom to individer som ikke har diffusjonsobjektet.

Er de som har diffusjonsobjektet mer kontaktsøkende enn dem som ikke har objektet vil dem som har objektet opprette flere forbindelser til andre enn dem som ikke har objektet. Dette øker diffusjonshastigheten.

Kjøpegruppens størrelse

I en situasjon hvor flere individer må akseptere diffusjonsobjektet, er spredning vanskeligere enn i situasjoner der kun en aktør må akseptere objektet. Hvem som inngår i kjøpegruppen og kjøpegruppens størrelse påvirker derfor diffusjon hastigheten.

Kilder:

  • Rogers, Everett M. 2003. Diffusion of innovations. New York: Free Press.
Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!

Fant du ikke svaret?

Fyll ut skjemaet under hvis du har et spørsmål knyttet til denne artikkelen.

Ditt spørsmål:

Ditt navn:

E-post:

Rapporter en feil, mangel eller savn

Rapporter en feil, mangel eller et savn

Benytt skjemaet under hvis du finner en feil eller mangel i en av våre artikler. Uten tilbakemeldinger fra våre lesere er det umulig for oss å forbedre våre artikler.

Jeg ønsker å rapportere inn en:

En feilEn mangelEt savn

Angi en feil, mangel eller savn:

Ditt navn:

E-post:

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Innovasjon - spredning og adopsjon

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << DiffusjonsprosessenProduktets livssyklus >>
    Andre artikler i serien er: 
  • Spredning og adopsjon av innovasjon
  • Adopsjonsprosessen
  • Diffusjonsprosessen
  • Diffusjonsprosessens hastighet og utvikling
  • Produktets livssyklus