agenturer.no

Diffusjonsprosessen til Rogers forteller ingenting om hvor raskt innovasjonen vil bli adoptert.

Det finnes ingen teorier eller modeller som kan benyttes for å estimere dette nøyaktig, men det finnes en del kjente faktorer som har innflytelse på diffusjonsprosessens hastighet.

Innovasjonens relative fordel

Jo større åpenbare fordeler innovasjonen gir, desto raskere vil den bli adoptert. For å avgjøre produktets relative fordel vil et naturlig referansepunkt være det nærmeste substitutt som foreligger på markedet i dag. E. Rogers sier: “graden av relativ fordel kan uttrykkes som økonomisk lønnsomhet, sosial prestisje, eller endre fordeler“.


Innovasjonens forenlighet

Er innovasjonen i tråd med segment enes behov, ønsker, normer, verdier, holdninger, interesser, preferanser og atferdsmønster. Kulturelle forskjeller eller forskjeller i ulike sosiale lag og grupper, gjør at innovasjonen vil bli akseptert med ulik hastighet i markedet. Strider innovasjonen med referansegruppenes normer, verdier, preferanser eller rolleforventninger, vil det gå lang tid før innovasjonen blir adoptert, hvis den noen gang vil bli det.

Siden de stadig flere produkter blir kjøpt for å gi eieren/brukeren identitet. Den skal signalisere forbrukerens livsstil og verdi. Produktene som velges skal først og fremst styrke eierens selvbilde og dekke hans funksjonelle behov.

Innovasjonens kompleksitet

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg