Domene og webhotell fra OnNet.no

Diffusjonsprosessen til Rogers forteller ingenting om hvor raskt innovasjonen vil bli adoptert.

Det finnes ingen teorier eller modeller som kan benyttes for å estimere dette nøyaktig, men det finnes en del kjente faktorer som har innflytelse på diffusjonsprosessens hastighet.

Innovasjonens relative fordel

Jo større åpenbare fordeler innovasjonen gir, desto raskere vil den bli adoptert. For å avgjøre produktets relative fordel vil et naturlig referansepunkt være det nærmeste substitutt som foreligger på markedet i dag. Innovasjoner som er vesentlig bedre enn substituttet innovasjonen erstatter spres raskere enn innovasjoner som ikke har en vesentlig relativ fordel. E. Rogers sier: “graden av relativ fordel kan uttrykkes som økonomisk lønnsomhet, sosial prestisje, eller endre fordeler“. Jo viktigere innovasjonen anses for brukeren, jo raskere vil diffusjonen mot adopsjon gå.

Innovasjonens levetid

Innovasjonens levetid påvirker også spredningen av diffusjonen. Dette fordi noen slutter å ha objektet fordi objektet blir forbrukt, mistet, ødelagt eller byttet ut med et substitutt, slik at andelen med objektet faller. Objekter med kort levetid spres derfor generelt saktere enn objekter med lengre levetid.

Innovasjonens forenlighet

Er innovasjonen i tråd med segment enes behov, ønsker, normer, verdier, holdninger, interesser, preferanser og atferdsmønster ? Kulturelle forskjeller eller forskjeller i ulike sosiale lag og grupper, gjør at innovasjonen vil bli akseptert med ulik hastighet i markedet. Strider innovasjonen med referansegruppenes normer, verdier, preferanser eller rolleforventninger, vil det gå lang tid før innovasjonen blir adoptert, hvis den noen gang vil bli det.

Siden de stadig flere produkter blir kjøpt for å gi eieren/brukeren identitet. Den skal signalisere forbrukerens livsstil og verdi. Produktene som velges skal først og fremst styrke eierens selvbilde og dekke hans funksjonelle behov.

Innovasjonens kompleksitet

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss