Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

    Denne artikkelen er del 23 av 27 artikler om Spørreskjema design

Produktkort, også kalt brand mapping“, er et effektivt hjelpemiddel i mange situasjoner. Et produktkort vil si at vi viser fram et bilde av et produkter eller et fenomener som vi ønsker at respondenten skal uttale seg om.

Ønsker man f.eks. å danne seg et bilde av hvilke bilmerker respondentene mener er “dyre biler” og hvilke som er “billig biler”, kan man f.eks. vise fram bilder av de ulike bilmerkene man ønsker å ha med i undersøkelsen. Samtidig som man ber respondenten gi de ulike bilmerkene en verdi på en skala fra 1 til 7. Den dyreste bilen gir man verdien 1, mens verdien 7 indikerer at respondenten oppfatter bilen som en “billig bil”. På den måten får man gruppert de ulike bilmerkene på en skala fra 1 til 7.

Ønsker man i tillegg å finne ut om respondentene mener det er noen sammenheng mellom bilens pris og bilens komfort, kan man be respondentene gi de bilene nye verdier ettersom hvor god komfort de mener de ulike bilmerkene har. Ytterligheten vil her være; 1 = høy komfort og 7 = lav komfort.

j4.gif (1288 bytes)

Etter at respondentene har svart på disse to spørsmålene kan man sette sammen svarene i følgende diagram, og danne seg et bilde av hvordan disse to variablene henger sammen.

Du leser nå artikkelserien: Spørreskjema design

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Semantic Differential ScaleAndre måleskalaer for spørreskjemaer (survey) >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Hva er et spørreskjema?
 • Spørreskjema design
 • Databehovet avgjør spørsmålet
 • Intervjuform og spørreskjema design
 • Begrepsanalyse
 • Operasjonalisering
 • Diagnose av variablens målenivå og måleskala
 • Spørsmålstyper
 • Antall svaralternativer
 • Spørsmålrekkefølgen i et spørreskjema
 • Ordbruken i hvert enkelt spørsmål (spørreskjema design)
 • Betydningen av presisering av innholdet i et spørsmål
 • Betydningen av svaralternativet “vet – ikke”
 • Betydningen av eksempel i spørsmålstillingen
 • Idealet er objektive spørsmål (spørreskjema design)
 • Innholdet i hvert enkelt spørsmål
 • Måleskala og -nivå i et spørreskjema
 • Flervalg (multiple choise) spørsmål
 • Prioritering (Purchase Intent Scales)
 • Konstant sum skala
 • Utsagnmetoden
 • Semantic Differential Scale
 • Brand mapping (produktkort)
 • Andre måleskalaer for spørreskjemaer (survey)
 • Hvordan skal resultatene brytes ned ?
 • Utforming av postale utsendelser
 • Pretest og endelig utforming