Domene og webhotell fra OnNet.no

jobbkarraktistikk-modellen
Modell på Jobbkarakteristika av Hackman og Oldham (1976) (Einarsen og
Skogstad, 2005).

Hva er en Jobbkarakteristikamodell?

Jobbkarakteristikamodeller er en fellesbetegnelse for teorier som baseres på at nøkkelen til ansattes motivasjon er å finne i selve jobben og jobbsituasjonen.

Den kanskje mest anerkjente modellen er utarbeidet av de amerikanske forskerne Greg Oldham og Richard Hackman. 

Målet med denne modellen var å utvikle et konkret og mest mulig detaljert system for klassifisering og måling av en jobbs motivasjonspotensial. Rent praktisk var målet med dette å skaffe seg et bedre utgangspunkt for å kunne legge til rette arbeidsoppgaver slik at de i mest mulig grad skal stimulere vekstbehovet hos hver enkelt salgsmedarbeider. En forutsetning her er at tiltakene fører til bedre motivasjon for jobbytelse, som igjen fører til bedre produktivitet og bedre arbeidskvalitet.

Deres teori innebærer en tankegang som kan bli oppsummert slik:

  1. Ytelse og tilfredsstillelse vil avhenge av at man oppnår visse kritiske psykologiske tilstander.
  2. De kritiske psykologiske tilstandene avhenger av trekk ved arbeidsoppgavene. D.v.s. de grunnleggende karakteristikaene, kjerne-egenskapene, ved jobben.
  3. Arbeidsoppgaver kan organiseres på ulike måter.

Psykologiske tilstander

Hackman og Oldham viser til 3 psykologiske tilstander  som må være tilstede for å fremme motivasjon i arbeidet til de ansatte. Disse tre psykologiske tilstandene er:
  1. Opplevd meningsfull jobb/arbeidsoppgaver.
  2. Opplevd ansvar for resultatet.
  3. Faktisk kunnskap om resultatene av det man gjør – Gode eller dårlige resultat.

Dersom de ansatte er i en slik psykologisk tilstand vil det føre til høy motivasjon, kvalitativt godt arbeid og høy trivsel. Som du ser er det her en god sammenheng mellom motivasjonteoriene til Hacman/Oldham og Herzberg. 

Hacman/Oldham modell

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.