Ikke-sannsynelighetsutvalg

Ikke-sannsynlighetsutvalg er en utvalgmetode som best kan beskrives som det motsatte som et sannsynlighetsutvalg.

Sannsynlighetsutvalg

Sannsynlighetsutvalg vil si at alle enheter som trekkes ut har en kjent sannsynlighet for å komme med i utvalget.

Utvalgmetode

Utvalgsmetode er en angivelse av hvilke kriterier vi skal benytte for å trekke ut undersøkelsens utvalg på.

Utvalg og utvalgsplan

Utvalgsplanen skal fortelle hvem som skal være med i undersøkelsen, og skal omfatte minst følgende fire punkter:

Utvalgsstørrelse

Utvalgsstørrelse angir hvor mange respondenter vi trenger å studere i en populasjon for å få et representativt utvalg.

Kjøp av adresser

Hvordan skal vi få tak i undersøkelsesenhetene vi har bestemt oss for å studere?

Enhet (entitet) / Utvalgsenhet

Enhet kan, og blir ofte, byttet ut med begrepet enitet. Enhetene er de eller det vi skal studere eller observere

Representativt utvalg

Med et korrekt sammensatt utvalg menes at utvalget er representativt. Et representativt utvalg vil si at utvalget er trukket proporsjonalt med hensyn til ulike variabler.