Norges rimeligste tilbyder!
.no domene = kr. 99/år
Webhotell/e-post = kr. 99/år

agenturer.no

Mål og strategi

Hva er forskjellen mellom mål og strategi?

Mens målet selskapet setter seg, forteller oss hvilke resultater selskapet ønsker å oppnå i en planperiode, forteller strategien hvordan målet skal nås. Strategien er dermed kartet som viser veien til målet. Strategi er det mønster eller den plan som integrerer en organisasjons mål, prinsipper og handlinger.

Hva er en strategi?

Begrepet strategi kommer av «strategos» – det greske ordet for “generalkunst” eller “hærføring“.

Strategi kan defineres som:

«Strategi er en angivelse av de tiltakene og den ressursfordelingen som er nødvendig for å nå et mål»

Porter (1991) sier at:

“Strategi er en overveid søken etter en handlingsplan som vil utvikle og opprettholde virksomhetens konkurransemessige fordeler”

Mens Mintzberg og Quinn (1991) sier at:

“Strategien er det mønsteret eller plan som integrerer organisasjonens mål, politikk og handlinger til en sammenhengende helhet”

Andre definisjoner er Johnson og Scholes (1997) sin definisjon. De sier at:

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg