Domene og webhotell fra OnNet.no

Mål og strategi

Mål og strategi må ses i sammenheng

Mens målet vi setter seg, forteller oss hvilke resultater vi ønsker å oppnå i en planperiode, forteller strategien hvordan målet skal nås. Strategien er dermed kartet som viser veien til målet.

Siden en strategi er en en angivelse av hvordan et mål skal nås, må begrepene mål og strategi alltid ses i sammenheng, da det har lite for seg å sette seg et mål som vi ikke vet hvordan vi skal nå. Samtidig som det er umulig å lage en strategi før man vet hvilket mål man ønsker å nå med strategien.

Hva er en strategi?

Begrepet strategi kommer av «strategos» – det greske ordet for “generalkunst” eller “hærføring“.

Strategi kan defineres som:

«Strategi er en angivelse av de tiltakene og den ressursfordelingen som er nødvendig for å nå et mål»

Porter (1991) sier at:

“Strategi er en overveid søken etter en handlingsplan som vil utvikle og opprettholde virksomhetens konkurransemessige fordeler”

Mens Mintzberg og Quinn (1991) sier at:

“Strategi er det mønsteret eller plan som integrerer organisasjonens mål, politikk og handlinger til en sammenhengende helhet”

Andre definisjoner er Johnson og Scholes (1997) sin definisjon. De sier at:

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.