agenturer.no

Selv om Mintzbergs 5 sektors logo gir oss rettledning i hvilken strukturelle konfigurasjon vi bør velge for organisasjonen, gir den ikke detaljerte retningslinjer for hvordan virksomheten skal gå frem for:

  • å fordele arbeidsoppgaver og ansvar for å utføre dem
  • å delegere myndighet og ansvaret for arbeidsoppgavene
  • å trekke opp hvilke kommunikasjonslinjer som skal følges
  • å samordne alle arbeidsoppgaver til en helhetlig innsats som når virksomhetens mål

For å finne svar på disse spørsmålene må vi velge hvilket organisasjonsprinsipp, også kalt organisasjonsform, vi skal velge å satse på. Valget vil her stå mellom å velge:

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg