Domene og webhotell fra OnNet.no

Selv om Mintzbergs 5 sektors logo gir oss rettledning i hvilken strukturelle konfigurasjon vi bør velge for organisasjonen, gir den ikke detaljerte retningslinjer for hvordan virksomheten skal gå frem for:

  • å fordele arbeidsoppgaver og ansvar for å utføre dem
  • å delegere myndighet og ansvaret for arbeidsoppgavene
  • å trekke opp hvilke kommunikasjonslinjer som skal følges
  • å samordne alle arbeidsoppgaver til en helhetlig innsats som når virksomhetens mål

For å finne svar på disse spørsmålene må vi velge hvilket organisasjonsprinsipp, også kalt organisasjonsform, vi skal velge å satse på. Valget vil her stå mellom å velge:

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.