Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 1 av 40 artikler om Digital markedsføring >> SEO

    Denne artikkelen er del 20 av 28 artikler om Internett

Lese tid (240 ord/min): 6 minutter

Ettersom søkemotorene står for rundt 90% av all trafikken på Internett etter nettsider, sier det seg selv at det er viktig at nettsidene dine blir funnet i søkemotorene eller rettere sagt i Google som er den søkemotoren de fleste bruker. Spørsmålet er bare hvordan du skal få dette til.

Søkemotorer

Hva er en søkemotor?

Når vi snakker om en søkemotor mener vi:

en nettside som benytter programvare hvor du kan søke etter informasjon på andre nettsteder og få resultatene presentert som en liste med klikkbare linker.

De største og mest kjente søkemotorene er Google, Bing og Yahoo!, men i praksis snakker vi bare om Google. Ser vi bort fra Kina, hvor Google ikke er tilgjengelig, står Google alene for rundt 90% av all trafikk fra søkemotorene på Internett. I Kina er Baidu den største og dominerende søkemotoren.

Selv om vi har flere søkemotorer, får de fleste av dem sine søkeresultater fra Google eller Yahoo!. Google leverer sine resultater til f.eks. ASK og AOL, mens Yahoo! er leverandør av søkeresultatene til Bing.

Søkemotor og søkekatalog

Begrepet ”Søkemotor” er et svært misbrukt begrep, da vi må skille mellom søkemotorer (Search Engine) og Kataloger (Directory). Forskjellen mellom en søkemotor og en katalog er måten de virker på.

 • En søkemotor er et nettsted som inneholder en database med informasjon om alle de nettsidene søkemotoren vet om. Ved å angi et søkekriterie kan brukerne her søke i hele denne databasen etter nettsider som oppfyller det oppgitte søkekriteriet. Etter at søket er fullført vises en liste over alle de nettsidene søkemotoren fant som oppfylte de oppgitte søkekriteriet.
 • En Katalog er et nettsted som samler inn alle typer linker til nettsider for å indeksere dem etter ulike kategorier. Alle nettsider som omhandler biler samles f.eks. i kategorien ”Bil”, mens alle fly samles i kategorien ”Fly”. Hvilken type informasjon som samles inn og hvordan den grupperes, varierer selvfølgelig fra katalog til katalog, så her kan vi ikke gi noe fasitsvar. Fellesnevneren for alle disse katalogene, er at linkenes relevans vurderes av ansatte i katalogen før de legges ut i en av katalogens kategorier.

Hvordan virker Google?

Ønsker du å komme høyt opp i søkeresultatene til Google, gjelder det å lære seg å tenke som en søkemotor. Kun da kan du forstå og kunne tilpasse nettsidene dine i forhold til deres tenkemåte. 

Problemet i denne sammenheng er at ingen, bortsett fra Google selv, vet hvordan Google virker. Google og de andre søkemotorene gir ut mye informasjon om hvordan deres søkemotor virker, men de holder samtidig enkelte ting hemmelig av konkurranse hensyn og for å unngå at folk prøver å skaffe seg en ufortjent plassering. Kunnskapen vi prøver å dele i denne artikkelserier om SEO, baserer seg på den informasjonen søkemotorene gir, 20 års egen erfaring fra søkemotoroptimalisering av nettsider og andre pålitelige kilders erfaringer og forskning omkring temaet.

Hvor får søkemotorene sin informasjon fra?

Søkemotorene får sin informasjon ved å scanne alle nettsidene de finner etter informasjon og følge alle linkene de finner på nettsidene de besøker. Informasjonen de finner legger de inn i en database som blir indeksert, slik at de som besøker søkemotoren senere kan finne denne informasjonen ved å angi et søkekriterie.

Du kan også gjøre søkemotorene (Google) oppmerksomme på hvilke nettsider du har ved å lage en XML site-map over nettstedet ditt. Et nettsted kart som du sender inn til Google ved jevne mellomrom (gjøres i praksis av programvaren du installerer). Det finnes en menge tjenester på Internett du kan benytte for dette formålet.

Hva er en “søkerobot”, “spider” og “edderkopp”?

For å finne nye nettsider benytter søkemotorene seg av et lite dataprogram som følger alle lenker de finner på en side og indeksere all informasjonen de finner ved å følge disse linkene. I praksis betyr dette at hvis et nettsted som Google vet om i dag lager en link til et nytt nettsted eller en ny nettside, så vil Google finne dette nettstedet og denne nettstedet neste gang de scanner nettstedet som har linken etter ny informasjon og nye lenker.

Dataprogrammet søkemotorene bruker for å finne og følge lenkene på sidene de vet om kalles for “søkerobot“, “spider” eller “edderkopp“. Tre ord for den samme ting.

Foruten å finne og følge alle lenker de finner på en side, benyttes disse søke robotene til å finne informasjonen som finnes på siden og til å indeksere den i søkemotorenes databaser.

Hvordan komme inn i Google?

For at søkerobotene skal komme til ditt domene og nettsted for å skanne det for alle sider må de bli klar over nettstedet ditt. Har du nettopp kjøpt et nytt domene og satt opp et nettsted til domene vet Google ennå ikke om ditt nye nettsted. For å komme inn i Google systemet må du gjøre Google oppmerksom på nettstedets eksistens. Dette kan gjøre på flere måter. F.eks. ved å legge domene manuelt inn i Google sin index, poste et XML Site Map til Google eller få andre til å lage en link til ditt nettsted.

Hva registrerer søkemotorene?

Foruten å registrere domenenavnet, navnetjenerne, webserveren, adressen til nettsiden (URL) og all tekst de finner på siden, leter robotene etter sidens Header og Meta-tags.

Med Meta-tags menes:

usynlige koder i sidens HEAD seksjon som brukes til å fortelle roboten hva nettsiden inneholder, hvordan den er formatert og hvordan den skal indekseres i søkemotoren.

Les mer: Meta-tags

Deretter leter den etter alle objekter i BODY-seksjonen, f.eks. bilder, video, musikk, flash objekter og JavaScript. Alt blir lagt inn i indeksen (databasen) til søkemotorene. Det eneste som ikke blir indesert (lagt inn) er det som står markert som “comment” i sidens HTML-kode og det som er gjemt i “ikke-søkemotorvennlige teknologier“. Søkemotorene kan f.eks. ikke lese tekst som er gjemt i bilder, flash og andre teknologier søkerobotene ikke har anledning til å lese. Hvilke teknologier vi her snakker om tar vi for oss i senere artikler.

Du kan imidlertid selv også angi hva søkerobotene ikke skal indeksere gjennom å angi dette innholdet i din robots.txt fil.

Les mer: Robots.txt

For å være sikker på at Google finner alle dine nettsider og innlegg når de besøker nettsidene dine er det lurt å lage en site-map som viser hvilke sider og innlegg nettsidene dine består av. Dette kartet sendes inn til Google ved jevne mellomrom. Dette finnes det programvare som gjør for deg.

Les mer:  XML Site Map

Hvordan rangerer Google nettsidene i søkeresultatene?

Når Google skal rangere nettsidene i sine søkeresultater (SERP) legger de vekt på følgende hovedkriterier:

 • Relevans : Relevans vil si hvor relevant Google finner nettsiden i forhold til søkerens geografiske plassering og søkeuttrykk. Dette er den viktigste enkeltfaktoren når Google skal rangere nettsidene de finner oppfyller søkerens søkeuttrykk.
 • Popularitet : Jo flere nettsider som lager en link til en bestemt nettside, jo mer populær anser Google denne nettsiden og jo høyere vil de rangere nettsiden. Dette fordi de anser mange inngående linker til en bestemt nettside som et kvalitetsstempel. Det er imidlertid ikke likegyldig hvem som linker til nettstedet. For å få full utbytte av inngående linker til ditt nettsted må linkene komme fra nettsteder som selv er høyt rangert i Google på popularitet og de må komme fra nettsteder med høy relevans. Dvs. fra tematisk like nettsider og ikke fra nettsider som ikke har noe med det nettstedet som det linkes til.
 • Ferskhet : En nettside er en ferskvare. Jo nyere nettsiden er, jo mer relevant anses den også.
 • Brukervennlighet : Jo mer brukervennlig Google finner en nettside, jo bedre rangerer siden i SERP.
 • Tillit : Alt som skjer på nettet er basert på tillit. Sprer et nettsted malware, spam eller annet uønsket innhold mister nettstedet automatisk all sin opparbeidede tillit og faller dermed helt ut av Google sine søkeresultater. Å bygge tillit tar imidlertid lang tid og er derfor en vedvarende prosess.

Disse vurderingskriteriene vil vi komme tilbake til i artikkelen:

Hvor ofte kommer søkemotorene tilbake til ditt nettsted?

Hvor ofte søkerobotene kommer tilbake til ditt nettsted er avhengig av hvor mye trafikk som går til dine nettsider, hvor ofte du har bedt Google komme tilbake for å reindeksere nettsidene i din Robot.txt og/eller XML Site Map

Du leser nå artikkelserien: Digital markedsføring >> SEO

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: Søkemotoroptimalisering (SEO) >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Søkemotor
 • Søkemotoroptimalisering (SEO)
 • Søkemotormarkedsføring (SEM)
 • SERP : Hva vektlegger Google i sin rangering?
 • Før du starter SEO arbeidet (prosessen)
 • Slik får du ditt nettsted indeksert i Google
 • Valg av søkeord til dine sider
 • Landingsside
 • Call to action (CTA) skaper konverteringer og avgjør lønnsomheten
 • SEO mål og aviksanalyser
 • Arbeidsgangen i et SEO-prosjekt
 • On-Site SEO : Søkemotoroptimalisering av nettsiden
 • Domene påvirker søkemotorrangeringen (SEO)
 • SEO : Content is king – innholdet avgjør rangeringen i Google
 • SEO : Title og Meta Description er den viktigste SEO taggen
 • SEO : Nettsidens overskrift (h1/h6)
 • SEO : Alle bilder må ha en ALT-tag
 • SEO : Interne (inngående) og eksterne (utgående) lenker
 • SEO : Ankertekst må angis på alle linker
 • XML Site Map (nettsted kart)
 • Duplikatside
 • Meta-tags
 • Robots.txt
 • Responsiv design
 • 404 feilmeldingssider (File Not Found)
 • SEO : Mappe og filstruktur
 • Oppdater sidene jevnlig for å øke sidens ferskhet / nyhetsverdi
 • Slik øker du hastigheten til dine hjemmesider
 • SEO : Bruk av ikke-søkemotorvennlig teknologi
 • Skjult tekst og koblinger i nettsiden
 • Cloaking
 • .htaccess tips alle webmastere bør vite om
 • On-Site SEO tips for Topp 10 rangering i SERP
 • Off-Site SEO : Lenkebygging, lenkestrategi og lenkeprogram
 • Off-Site SEO : Lenkebygging for en Topp 10 SERP rangering
 • Off-site SEO : Hvordan få inngående lenker til et nettsted?
 • Off-site SEO : Hva må du IKKE gjøre i ditt lenkeprogram
 • Råd for lokal søkemotoroptimalisering
 • Hvordan sette VERDI på søkemotoroptimalisering (SEO)?
 • Unngå “sandboks” (svartelistning av Google)!
 • Du leser nå artikkelserien: Internett

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << File Transfer Protocol (FTP)E-post >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Internett sin historie
 • Hvordan fungerer Internett?
 • TCP/IP
 • Rutere og rutingtabell
 • DHCP
 • ISP (Internet Service Provider)
 • Proxy-server
 • VPN (virtuelt privat nettverk)
 • Domene
 • Velg riktig domene – din identitet på Internett
 • DNS (navnetjenere)
 • Sonefil
 • Webserver
 • VPS (Virtual Private Server)
 • Nettside og nettsted
 • HTML (HyperText Markup Language)
 • Hva er Web 2.0?
 • Publiseringsløsning
 • File Transfer Protocol (FTP)
 • Søkemotor
 • E-post
 • Sosiale medier
 • E-handel (elektronisk handel)
 • Nettsky
 • Tingenes Internett («Internet of Things»)
 • 5G nettverk – vil løse dagens nettverksproblemer
 • Blockchain
 • Virtuell virkelighet (Virtual Reality – VR)
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.