Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

konsensus-konflikt-teori

Konsensusteori og konfliktteori blir innen sosiologien ansett som to motsetninger.

Konsensusteori

Konsensusteori er en betegnelse for sosiologiske teorier som framstiller kjerneprinsippet i det sosiale liv som konsensus. Konsensusteori bygger på et samfunnssyn som forutsetter at alle legger vekt på de samme grunnleggende samfunnsverdiene og normene. Disse felles verdiene og normene skaper en sosial orden og er det som holder samfunnet sammen. I konsensusteori er målet å opprettholde eller videreføre den sosiale orden i samfunnet.

Samfunnet ses her på som et system hvor alle individer og grupper er gjensidig avhengig av hverandre. Innenfor dette perspektivet arbeider alle sammen for å nå de samme målene. Hvis en person går imot det som er akseptert og deles av flertallet, anses denne personen for avvikende. Regler blir her sett på som integrerende, og dem som ikke aksepterer dem blir ansett som avvikende.

Interesser og holdninger blir dannet gjennom sosialiseringsprosessen som skaper de felles verdiene som holder samfunnet sammen. Samfunnet skaper helheten med visse funksjonelle “behov“. Integrasjon oppnås gjennom et gjensidig avhengig forhold, hvor samfunnet stabiliseres gjennom instituering av atferdsmønsteret.

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss