Domene og webhotell fra OnNet.no

residual_income

En svakhet ved totalkapitalmodellen er at en virksomhets frie kontantstrøm for et år gir liten innsikt i virksomhetens økonomiske prestasjon. Synkende kontantstrømmer kan blant annet implisere både dårlig økonomisk prestasjon og investeringer i fremtiden. RI peker derimot på når et selskap faktisk skaper verdi utover avkastningskravet investorene har til den investerte kapitalen. Et selskap med positivt RI-resultat skaper med andre ord merverdi for investorene.

I teorien skal dette føre til at et selskap som tjener mer enn kapitalkostnaden kunne selges for mer enn bokverdien, og vice versa. Det finnes flere ulike former for RI-modeller som alle har samme tankegang, og som gir likt resultat. Et eksempel er EVA som er definert som følger:

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss