Hjem Supportperspektivet (støtteaktiviteter) Registrering av merverdiavgift

Registrering av merverdiavgift

Den svarte linjen over viser kategoriens underkategorier. Klikk på en av kategorinavnene for å se artiklene i kategorien.

Betaling av merverdiavgift

6 ganger i året skal alle merverdiavgiftpliktige virksomheter sende inn en omsetningsoppgave til Fylkesskattekontoret.

Hvordan registrere selskapet i merverdiavgiftsmanntallet?

Benytt skjemaet samordnet registrering for å registrere bedriften i merverdiavgiftmanntallet.

Merverdiavgift (MVA), også kalt moms

Merverdiavgift, også kalt moms eller mva, er en generell omsetningsavgift på forbruk av varer og tjenester som forbrukerne skal betale til staten.