agenturer.no

Vi skiller normalt mellom tre ulike prosjektfaser, hvor de  to første tar for seg perioden før selve prosjektet starter. Disse tre prosjektfasene er:

  1. Forstudiefasen: Skal analysere og avklare realistiske muligheter for videreføring. Risiko, økonomi og forventet resultat kartlegges.
  2. Forprosjektfasen: Skal spesifisere og planlegge hvordan hovedprosjektet skal realiseres. Resultat, økonomi, tid/fremdrift og hvilke kritiske risikofaktorer som er til stede, vurderes. Et typisk forprosjekt kan være utarbeidelse av en forretningsplan.
  3. Hovedprosjektfasen: Er gjennomføring/realisering av prosjektet. Her vil størstedelen av prosjektets kostnader påløpe.
Figur – sfj.no. Hentet fra: http://www.sfj.no/getfile.php/3234094.2344.wqwytqwvxd/PLP-prosjektlederprosessen.pdf

Disse tre fasene kan forklares litt nærmere slik (referat av artikkelen til (sfj.no):

Fase 1: Forstudie

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg