agenturer.no

Rekrutteringsstrategien utgjør en sentral del av ressursplanleggingen, da den er:

“En langsiktig plan som forteller hvilket personalbehov virksomheten vil få i årene fremover og hvordan virksomheten skal gå frem for å bekle virksomhetens ledige stillinger med de beste kandidatene (jobbsøkerne).”

R- og K – strategi

Virksomhetens rekrutteringsmetode og – prosess kan grovt deles opp i to mulige rekrutteringsstrategier:

  • R-strategi
  • K-strategi

Bakgrunnen for disse to strategiene er hentet i fra naturvitenskapen, og er basert på at dyrs reproduksjonsvaner kan brytes ned til to basis strategier. To kategorier som også kan overføres til virksomhetens rekrutteringssituasjon og brukes til å illustrere to grunnleggende forskjellige rekrutteringsstrategier virksomheten kan velge mellom.

R-strategi

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg