Valg av forskningsdesign og analyseplan

Samtidig som du velger problemstilling, må du velge hvilket forskningsdesign du skal legge til grunn for studiene. Med forskningsdesign menes:

“En overordnet plan for situasjonsanalysen”

Analyseplan

Analyseplanen bør helst angi:

  1. Valg av forskningsperspektiv
  2. Valg av forskningsdesign (opplegg for analyseprosessen)
  3. Oversikt over databehovet
  4. Valg av datainnsamlingsmetode og operasjonalisering
  5. Utvalgsplan
  6. Analysenivå og hvilke analyseverktøy som skal benyttes

Valg av forskningsperspektiv

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander

Kjetil Sander

Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.