Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Samtidig som du velger problemstilling, må du velge hvilket forskningsdesign du skal legge til grunn for studiene. Med forskningsdesign menes:

“En overordnet plan for situasjonsanalysen”

Analyseplan

Analyseplanen bør helst angi:

  1. Valg av forskningsperspektiv
  2. Valg av forskningsdesign (opplegg for analyseprosessen)
  3. Oversikt over databehovet
  4. Valg av datainnsamlingsmetode og operasjonalisering
  5. Utvalgsplan
  6. Analysenivå og hvilke analyseverktøy som skal benyttes

Valg av forskningsperspektiv

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) er eStudie.no sin grunnlegger. I tillegg er han daglig leder for bl.a. webbyrået og hostingselskapet OnNet AS. En entrepenør og forretningsutvikler med over 25 års entrepenør- og ledererfaring.