Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

Beskyttet innhold!

For å lese denne og våre øvrige sider må du tegne et årsabonnement og være logget inn.

Som abonnent/medlem får du tilgang til alt innholdet på sidene våre, og skulle sidene våre ikke leve opp til forventningene dine har vi en "Pengene tilbake garanti" du kan benytte.

Tegn abonnement!

    Denne artikkelen er del 23 av 31 artikler om Kunnskap

    Denne artikkelen er del 36 av 39 artikler om Ledelsestiler

    Denne artikkelen er del 28 av 36 artikler om Lærende organisasjoner

Kunnskapsledelse (”knowlegde management”) er blitt et “moteord” i dagens kunnskapssamfunn, hvor virksomhetens og de ansattes kompetanse og måten de bruker denne kompetansen til å skape nye verdier, er det eneste konkurrentene ikke kan konkurrere.

Kunnskapsledelse dreier seg om å skape og utnytte virksomhetens samlede kunnskap på en best mulig måte. Kunnskap er en ressurs og prosess, hvor vi må ha fokus på både eksisterende viten og skaping av ny viten. Kunnskap er blitt et potensielt strategisk konkurransefortrinn og en strategisk ressurs, men hva er egentlig kunnskapsledelse?


Definisjon ->> Kunnskapsledelse

Newell, Robertson, Scarbrough og Swan definerer kunnskapsledelse som:

“EKSPLISITTE STRATEGIER, VERKTØY OG PRAKSISER SOM BENYTTES AV LEDERE SOM HAR TIL HENSIKT Å GJØRE KUNNSKAP TIL EN RESSURS FOR VIRKSOMHETEN”.

Min definisjon av kunnskapsledelse er mer spesifikk og lyder slik:

“å skape lærende organisasjoner som lærer av sine feil og benytter kunnskapen til å oppnå fremtidig vekst gjennom å forvalte intern og ekstern, eksplisitt og skjult (taus) kunnskap som en strategisk ressurs.”

En del av læring- og vekstperspektivet

Kunnskapsledelse er dermed et verktøy vi benytter oss av innen læring- og vekstperspektivet for å skape en lærende organisasjon som behandler virksomhetens kompetanse som en strategisk ressurs som kan gi virksomheten varige konkurransefortrinn hvis kunnskapen forvaltes og utnyttes korrekt.

For å få et fullstendig bilde av kunnskapsledelse må du derfor lese denne artikkelserien i kombinasjon med følgende andre artikkelserier for å få ett fullstendig bilde av begrepet:

Fem kunnskapshjelpere

For at en leder skal lykkes med kunnskapsledelse er lederen avhengig av “fem kunnskapshjelpere” som lederen må benytte seg aktivt av for å klare å utvikle og forvalte virksomhetens og den enkeltes kunnskap og kompetanse. Disse fem kunnskapshjelperne eller verktøyene er:

 • Å formulere en kunnskapsvisjon
 • Å få i gang samtaler
 • Å mobilisere kunnskapsaktivister
 • Å utforme den riktige konteksten
 • Å gjøre lokal kunnskap global

Fem kunnskapsutviklende skritt

Å skape kunnskap er både en sosial og en individuell prosess, hvor det er spesielt fem kunnskapsutviklende skritt som det er viktig at kunnskapslederen tar for å klare å skape og forvalte virksomhetens samlede kunnskap og kompetanse på. Disse fem kunnskapsutviklende skrittene er:

 • Dele den tause kunnskapen
 • Utvikle begreper
 • Rettferdiggjøre begreper
 • Utforme en prototype
 • Forsterke kunnskapen og å gjøre den tverrfaglig

 

Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!

Fant du ikke svaret?

Fyll ut skjemaet under hvis du har et spørsmål knyttet til denne artikkelen.

Ditt spørsmål:

Ditt navn:

E-post:

Rapporter en feil, mangel eller savn

Rapporter en feil, mangel eller et savn

Benytt skjemaet under hvis du finner en feil eller mangel i en av våre artikler. Uten tilbakemeldinger fra våre lesere er det umulig for oss å forbedre våre artikler.

Jeg ønsker å rapportere inn en:

En feilEn mangelEt savn

Angi en feil, mangel eller savn:

Ditt navn:

E-post:

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Kunnskap

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Digital modenhetLæringsarena >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Kunnskap
 • Viten
 • Metafysikk
 • Ontologi
 • Epistemologi
 • Konstruktivisme
 • Sosialkonstruktivisme
 • Phronesis (klokskap)
 • Skjønn
 • Paradigme og paradigmebetraktninger
 • Kunnskapstyper
 • Uformell og formell kunnskap
 • Kunnskapspiralen – fire prosesser for kunnskapsdeling
 • Kompetanse
 • Kollektiv kompetanse
 • Handlingskompetanse
 • Kompetansemodeller
 • Forskning
 • Digital kompetanse
 • Digitale ferdigheter
 • Digital dømmekraft
 • Digital modenhet
 • Kunnskapsledelse
 • Læringsarena
 • Informasjonsdeling
 • Kunnskapsdeling
 • Læring-sirkelen
 • Kompetansemål
 • Kompetansestrategi
 • Kunnskap som konkurransefortrinn
 • Barrierer mot kunnskapsutvikling
 • Du leser nå artikkelserien: Ledelsestiler

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Symbolsk ledelseManagement – ledelse >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Lederstil
 • Ledelsestilenes historiske utvikling
 • Great Man teorien
 • Teori X og Teori Y
 • Lederegenskaper
 • Ledelsesrutenettet
 • Leader – Member Exchange Theory
 • Den minst foretrukne medarbeider (LPC-skalaen)
 • Sti-mål ledelse (A Path Goal Theory)
 • Situasjonsbestemt ledelse
 • Mixed Models of EI (Emosjonell intelligens)
 • Mulige personlighetstiler for ledelse
 • Lederstilmodell
 • Makt
 • La det skure-ledelse (Laissez-faire leadership)
 • Gründer / Entreprenør
 • Autoritære og kommanderende lederstil
 • Demokratisk lederstil
 • Kameratslig / støttende lederstil
 • Selgende lederstil
 • Delegerende lederstil
 • Den høypresterende (pacesettende) stilen
 • Koordinerende lederstil
 • Spesialist lederstil
 • Lederen som rollemodell
 • Karismatisk ledelse og positiv ledelse
 • Coaching
 • Faglige lederstiler
 • Lederen som doktor
 • Strategisk ledelse
 • Bolman & Deal`s 4-lederstiler
 • Strukturell leder
 • Human-resource leder (HR leder)
 • Politisk leder
 • Symbolsk ledelse
 • Kunnskapsledelse
 • Management – ledelse
 • Hvordan velge rett lederstil etter situasjonen?
 • Etisk ledelse
 • Du leser nå artikkelserien: Lærende organisasjoner

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << CoachingBarrierer mot kunnskapsutvikling >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Fra individuell til organisatorisk læring
 • Lærende organisasjon
 • Kjennetegn ved lærende organisasjoner
 • Kontinuerlig forbedring av alle prosesser
 • Systematisk tenkning
 • Modeller for lærende organisasjoner
 • Den femte disiplin – Senge sin modell for lærende organisasjoner
 • Sander`s rammeverk for lærende organisasjoner
 • Læringskultur
 • Organisasjonsstrukturens betydning for læringen
 • Verdigrunnlag
 • Tillit
 • Sosiale og moralske normer
 • Læringsarena
 • 6 viktige coatchingarenaer
 • Informasjonsdeling
 • Kunnskapsdeling
 • Kunnskapspiralen – fire prosesser for kunnskapsdeling
 • Læring-sirkelen
 • Lære og vekstnivåer
 • Læringsvisjon
 • Kompetansemål
 • Kompetansestrategi
 • Strategi områder for den lærende organisasjonen
 • Enkeltkrets-, dobbeltkrets- og deuterolæring
 • Motivasjon og incitamenter (belønningssystem)
 • Coaching
 • Kunnskapsledelse
 • Barrierer mot kunnskapsutvikling
 • Rekruttering og opplæring
 • Organisasjonsengasjement (organizational Commitment)
 • Mestringstro
 • Organisasjonsutvikling
 • 10 årsaker til at vi tar dårlige beslutninger
 • EFQM modellen ( European Foundation of Quality Management )
 • Benchmarking