Domene og webhotell fra OnNet.no

Kunnskapsledelse (”knowlegde management”) er blitt et “moteord” i dagens kunnskapssamfunn, hvor virksomhetens og de ansattes kompetanse og måten de bruker denne kompetansen til å skape nye verdier, er det eneste konkurrentene ikke kan konkurrere.

Kunnskapsledelse dreier seg om å skape og utnytte virksomhetens samlede kunnskap på en best mulig måte. Kunnskap er en ressurs og prosess, hvor vi må ha fokus på både eksisterende viten og skaping av ny viten. Kunnskap er blitt et potensielt strategisk konkurransefortrinn og en strategisk ressurs, men hva er egentlig kunnskapsledelse?

Definisjon ->> Kunnskapsledelse

Newell, Robertson, Scarbrough og Swan definerer kunnskapsledelse som:

“Eksplisitte strategier, verktøy og praksiser som benyttes av ledere som har til hensikt å gjøre kunnskap til en ressurs for virksomheten”.

Min definisjon av kunnskapsledelse er mer spesifikk og lyder slik:

“å skape lærende organisasjoner som lærer av sine feil og benytter kunnskapen til å oppnå fremtidig vekst gjennom å forvalte intern og ekstern, eksplisitt og skjult (taus) kunnskap som en strategisk ressurs.”

En del av læring- og vekstperspektivet

Kunnskapsledelse er dermed et verktøy vi benytter oss av innen læring- og vekstperspektivet for å skape en lærende organisasjon som behandler virksomhetens kompetanse som en strategisk ressurs som kan gi virksomheten varige konkurransefortrinn hvis kunnskapen forvaltes og utnyttes korrekt.

For å få et fullstendig bilde av kunnskapsledelse må du derfor lese denne artikkelserien i kombinasjon med følgende andre artikkelserier for å få ett fullstendig bilde av begrepet:

Fem kunnskapshjelpere

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.