Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

Det skal mye til for å overvåke de ansatte, siden de ansatte også har rett til personvern på arbeidsplassen. Kameraovervåking av personer som kan gjenkjennes, er dessuten lovregulert. Kameraovervåking på arbeidsplassen reguleres av såvel Lov om personvern, med forskrift, og av arbeidsmiljøloven.

Vi skal i denne artikkelen se på reglene som gjelder for kameraovervåking av arbeidsplassen og hvilke krav som må oppfylles for at dette skal være lovlig. 

Hva er kameraovervåking?

Personopplysninglovens § 36 definerer kameraovervåking slik:

“Med kameraovervåking menes vedvarende eller regelmessig gjentatt personovervåking ved hjelp av fjernbetjent eller automatisk virkende overvåkningskamera eller annet lignende utstyr som er fastmontert. Som kameraovervåking anses både overvåking med og uten mulighet for opptak av lyd- og bildemateriale. Det samme gjelder utstyr som lett kan forveksles med en ekte kameraløsning”.


Kameraovervåkingen må være nødvendig

Nødvendighetskravet til lovverket sier at kameraovervåking er ulovlig hvis den ikke er nødvendig. Spørsmålet blir derfor: – Er det virkelig nødvendig å sette opp kameraovervåking eller kan problemet minimaliseres gjennom andre tiltak? Kan problemet løses eller minimaliseres på andre måter er kameraovervåking heller ikke lovlig i følge Datatilsynet.

Kameraovervåking krever et saklig behov

For at kameraovervåking skal være lovlig etter arbeidsmiljøloven, må det foreligge et saklig behov for kameraovervåking som dokumenteres.

For å kunne overvåke en arbeidsplass med kameraer må virksomheten dokumentere et særskilt behov for dette. F.eks. kan dette være:

  • ivaretaking av liv og helse hvis det eksisterer en særskilt sikkerhetsrisiko som medfører fare for den enkelte.
  • bekjemping av kriminalitet, for eksempel i områder med stor fare for ran (banker, postkontor), eller for å hindre tyveri og hærverk.

Kameraovervåkingen må være formålstjenlig

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss