Geriljamarkedsføring


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 23 av 26 artikler om 1. Grunnleggende markedsføring
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Geriljamarkedsføring som markedsstrategi vil si

strategisk bruk av ukonvensjonelle og billige markedsføringsmetoder for å overraske konkurrentene og utnytte tilfeldige markedsmuligheter.

geriljamarkedsforing

Begrepet Geriljamarkedsføring ble skapt og definert av Jay Conrad Levinson i boken Guerrilla Marketing. Essensen strategien er å benytte ukonvensjonell markedsføring for å oppnå maksimale resultater med bruk av minimale resurser.

Suksessen til en Gerilja-markedsføringskampanje måles kun ut i fra PROFITT og ingenting annet, i følge Jay Conrad Levinson.

Den simpleste og enkleste form for geriljamarkedsføring er å ta i bruk virkemidler som grafitti, klistremerkekampanjer, flyvers eller flash mobs.

Geriljamarkedsføring kjennetegnes av at den er nøye planlagt og målrettede, men forbrukerne og målgruppen vil ofte oppleve dem som uventede og spontane hendelser. Målet med geriljamarkedsføring er å skape en unik, engasjerende og tankevekkende reaksjon fra målgruppen.

Kampanjer basert på geriljamarkedsføring iverksettes ofte på offentlige steder. De kan omfatte utdeling av gratisprodukter (profilprodukter) på gaten, regisserte “tilfeldige” møter mellom forbrukere og personer som har fått i oppdrag å påvirke forbrukerne uten å tilkjennegi at de driver markedsføring for et bestemt produkt, og andre PR-tiltak. Hensikten med geriljamarkedsføring er å få maksimale resultater ved hjelp av minimale ressurser. Smartphoneteknologien har åpnet for nye muligheter for å drive digital geriljamarkedsføring i den hensikt å engasjere forbruker og skape en minneverdig merkevareopplevelse.

Jon Refsdahl som hevder han er Norges første sertifiserte guerilla marketing coach gir på sin blogg-side 1o kjennetegn på hva som skiller geriljamarkedsføring fra gammeldags tradisjonell markedsføring:

 1. Isteden for å investere penger i markedsføringsprosessen, investerer du tid, energi og fantasi.
 2. Isteden for å benytte gjetting i markedsføringen din, bruker du psykologisk vitenskap og de faktiske lovene bak menneskelig oppførsel.
 3. Isteden for å konsenterere seg om trafikk, responser, eller brutto salg, er profitt den eneste målestokken du bruker for å måle markedsføringen din.
 4. Isteden for å være orientert mot selskap med ubegrensede bankkontoer er geriljamarkedsføring laget for mindre bedrifter.
 5. Isteden for å ignorere kunder så snart de har kjøpt, har du en drivende hengivenhet mot kunde oppfølging.
 6. Isteden for å overvelde og skremme mindre bedriftseiere, fjerner geriljamarkedsføreren mystikken fra hele markedsføringsprosessen og klarer den opp.
 7. Isteden for å konkurrere med andre bedrifter, prediker geriljamarkedsføreren samarbeid, oppfordrer deg til å hjelpe andre og la dem hjelpe deg.
 8. Isteden for å forsøke å få salg, er geriljamarkedsførere dedikert mot å skape relasjoner, fordi langsiktige forhold er helt vesentlig i det nye århundredet.
 9. Isteden for å tro at enkle markedsføringsvåpen som annonsering og websider virker, vet geriljamarkedsføreren at kombinasjoner virker.
 10. Isteden for å oppfordre deg til å annonsere, vil geriljamarkedsførere gi deg 100 forskjellige markedsføringsvåpen, hvorav annonsering bare er et av dem.

Begrepet «geriljamarkedsføring» brukes i dag ofte løselig om en rekke undergrupper, blant annet:

 • «Reverse graffiti» — kampanjer der metoden ligner grafitti, men ikke etterlater varige spor i det offentlige rom. Eksempler kan være å skrive budskap med en vætet finger på et støvete vindu, eller å bruke farger som vil bli vasket bort ved neste regnskyll,
 • Viralmarkedsføring — markedsføring gjennom sosiale nettverk,
 • Markedsføring rettet mot grasrota — markedsføring der man utnytter begeistringen hos produktets tilhengere på grasrotnivå,
 • Wild posting-kampanjer – plakater henges opp i stort antall, og det tas ikke nødvendigvis hensyn til om det er tillatt å henge opp plakater på de aktuelle stedene,
 • Alternativ markedsføring,
 • «Buzz marketing» eller «word of mouth marketing» – markedsføring som baserer seg på at fornøyde kunder vederlagsfritt forteller andre om produktet,
 • Skjult markedsføring — produktplassering uten at det åpenlyst fremkommer hvilket produkt som markedsføres (engelsk: «undercover marketing»).
 • Markedsføring ved hjelp av en kunstig grasrotbevegelse (astroturfing) — avsenderen av budskapet foregir å være en autentisk grasrotbevegelse,
 • «Experiential marketing» — markedsføringen baseres på å bygge opp langsiktige kundeforhold, og skape en lojalitetsfølelse hos kunden
 • «Tissue-pack marketing» — et japansk markedsføringskonsept der lommeforpakninger av papirlommetørklær deles ut til forbipasserende på gaten. Pakkene er påtrykt reklame, og de fleste forbrukerne vil ta dem med seg når de får dem stukket i hånden
 • «Wait marketing» — markedsføringen skjer på steder og i situasjoner der forbrukeren har lite annet å gjøre enn å vente. Eksempler på denne typen markedsføring er reklame på bensinpumpe-håndtak og reklame på legens venteværelse.

Opprinnelig var det små og mellomstore bedrifter (SMB) som drev geriljamarkedsføring. I dag er det blitt stadig mer vanlig at også store bedrifter tar i bruk slike metoder.

Geriljamarkedsføring kan være ekstremt effektivt hvis virksomheten lykkes med å utnytte en plutselig og uforutsett hendelse i samfunnet, men å bruke geriljamarkedsføring som hovedstrategi er sjelden å anbefale. 

Kilder:

 • http://no.wikipedia.org/wiki/Geriljamarkedsføring
 • http://guerillamarketingcoach.blogspot.com/

Denne artikkelen og resten av artikkelserien kan lastes ned som en e-bok1 ! Artikkelserien fortsetter under.

Tegn årsabonnement

Tegn et abonnement til Kr. 178/år og få ubegrenset tilgang til alle våre artikler og serier!

Bli medlem

Tegn et medlemskap til Kr. 198/år for å laste ned alle våre e-bøker i PDF-format i ett år.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: 1. Grunnleggende markedsføring

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << InnholdsmarkedsføringEventmarkedsføring >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Hva er markedsføring?
 • Markedsføringshjulet
 • AMSTAK og RIKE modellen
 • Orienteringsretninger innen markedsføringen
 • Produkt- og produksjonsorientert markedsføring
 • Salgsorientert markedsføring
 • Markedsorientert markedsføring
 • Samfunnsorientering markedsføring
 • Markedsføring i et større perspektiv
 • Marked
 • Salgs- og distribusjonsapparat
 • Kunden og kundeanalyse
 • Produktet / tjenesten må holde mål
 • Verditilbud
 • Markedssystem
 • Helhetlig markedsføring og markedsplanlegging
 • Servicemarkedsføring
 • Direkte markedsføring
 • Relasjonsmarkedsføring
 • Nisjemarkedsføring
 • Digital markedsføring
 • Innholdsmarkedsføring
 • Geriljamarkedsføring
 • Eventmarkedsføring
 • Viral markedsføring
 • Nettverksmarkedsføring