Domene og webhotell fra OnNet.no

Hva er markedskommunikasjon?
Markedskommunikasjon er ethvert budskap fra en virksomhet til et marked, som igjen kommer med en reaksjon tilbake til senderen (virksomheten)

Hva er markedskommunikasjon?

Med markedskommunikasjon menes:

”enhver form for kommunikasjon mellom en virksomhet (bedrift, organisasjon) og et marked”.

Markedskommunikasjon omfatter alle former for kommunikasjon mellom en virksomhet og kundene, slik som vist i modellen til høyre.

Begrepet markedskommunikasjon kan også defineres som:

“Markedskommunikasjon er tiltak som iverksettes av en identifiserbar sender, som regel en bedrift eller organisasjon, for å informere og påvirke en gruppe av mottakere i den hensikt å øke senderens etterspørsel etter deres ideer, produkter, tjenester eller systemer”

Selve begrepet kommunikasjon stammer fra det latinske ordet “kommunisere” og betyr:

“å gjøre felles”

Ved å kommunisere kan følelser, opplevelser, tanker og ønsker gjøres felles for flere mennesker, forutsatt at sender og mottaker tolker budskapet på samme måte. Kommunikasjon blir av den grunn sett på som et middel til fellesskap.

Sammenhengen mellom markedsføring og markedskommunikasjon

Markedskommunikasjon begrepet utgjør også en del av markedsføringbegrepet, da virksomhetens markedskommunikasjon innsats og deres verditilbudet, også kalt markedstilbudet, tilsammen utgjør effekten av deres markedsføring, slik som vist i modellen under.

Markedskommunikasjon og markedsføring

Selv om markedsføring ses på som en funksjon av to del-komponenter; VERDITILBUD + MARKEDSKOMMUNIKASJON, kan del-komponentene ikke isoleres. Riktignok utgjør et konkurransedyktig verditilbud virksomhetens livsgrunnlag, men det er bruken av kommunikasjonsvirkemidlene som avgjør hvordan tilbudet blir presentert og oppfattet av kunden på.

For en leder må fokus ligge på samspillet mellom disse to del-komponentene når man skal vurdere hvor god totalopplevelsen av markedsføringen er og hvilke muligheter til forbedring som finnes. Her gjelder regelen:

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss